Femern
Search

Tysk Femern-ansøgning i topkvalitet

22-05-17

Af Claus F. Baunkjær, administrerende direktør, Femern A/S

Vi kommet meget langt med Femern-projektet på den danske side. Anlægsloven er vedtaget, og de danske vvm-miljøundersøgelser er på plads. Det er veldokumenteret, at økonomien i hele projektet er robust efter, at vi fik forhandlet anlægssummen ned med 7 mia. kr. Anlægskontrakterne med de dygtige tunnelentreprenører er underskrevet, og byggeriet af de danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Rødby er allerede godt i gang. 

Nu handler det om at sætte alt ind på at få den endelige byggetilladelse på plads i Tyskland. Det er et omfattende og kompliceret arbejde, fordi det tyske system for byggetilladelser til store infrastrukturprojekter fungerer på en helt anden måde end herhjemme. Det har vi respekt for. Derfor er vi gået til opgaven med meget stor grundighed. 

Vores 14.000 sider lange tyske ansøgning om byggetilladelse var i offentlig høring i Tyskland i 2016. Der kom i alt 12.600 indsigelser og kommentarer. I Danmark fik vi til sammenligning 42 indsigelser og kommentarer, da den danske vvm-redegørelse var i offentlig høring.

Det hænger måske sammen med, at vi på den side kender de gode erfaringer fra de to første faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Det gælder både miljøet, økonomien og trafikken.

Vi har været de 12.600 dokumenter igennem og har gennemgået samtlige synspunkter. Nogle af dem fylder flere hundrede sider. Det var derfor med lige dele stolthed og lettelse, at vi den 15. februar 2017 kunne fremsende resultatet af vores gennemgang til myndighederne i Slesvig-Holsten. Det var det, vi lovede de tyske myndigheder i efteråret 2016, og det holdt vi. En meget vigtig milepæl blev passeret. 

Vi samarbejder med nogle af de dygtigste tyske eksperter inden for jura, miljø, teknik, sejladsforhold og sikkerhed for at sikre, at vores tyske ansøgning og vores svar til tyskerne er af så høj kvalitet som overhovedet muligt.  

Vi har haft 150 eksperter og specialister i gang med at udarbejde svarene på de tyske indsigelser. Hovedparten er tyskere.

Flere end 25 af Tysklands førende rådgiverfirmaer har bidraget til vores arbejde, og tyske topadvokater har gennemgået alle kritiske dele af både vores ansøgning og vores besvarelser af de tyske indsigelser. 

Vi har benyttet nogle de mest anerkendte eksperter, der kan opdrives i Tyskland. Eksempelvis benytter vi den samme rådgiver i tunnelsikkerhed, som har forfattet de tyske myndigheders officielle vejledning for tunnelsikkerhed.
 
Kort sagt: Vi har leveret svar skrevet på tysk, af tyske eksperter, efter tyske regler, og som er kvalitetstjekket af tyske advokater. Ingen skal med rette kunne hævde, at Femern A/S ikke respekterer, forstår og lever op til alle kravene i Tyskland.

Vi slipper næppe for debatten og kritikken fra de ressourcestærke modstandere af Femernprojektet, men vi har god samvittighed, og vi er stolte af vores arbejde.

Femern-tunnelen er et på alle måder velforberedt, gennemanalyseret og veldokumenteret projekt. Nu hvor vi har afleveret vores materiale til de tyske myndigheder, er det op til dem at bringe sagen videre. Vi beholder støvlerne på og holder alle vores ressourcer klar til at bistå vores tyske samarbejdspartnere med hvad, de måtte ønske.

Ligesom gevinsterne er store, når man bygger nye store faste forbindelser, så er udfordringerne det også. Det gælder ikke mindst, når man som med Femern-forbindelsen bygger på tværs af en landegrænse. Vi er ikke i mål endnu, men det kommer vi. Lige nu venter vi på tyskerne i Kiel.