Femern
Search

Udbud af rammeaftale om IT-konsulentydelser

Opgaven, som udbuddet omfatter, dækker helt overordnet IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S' finansielle systemer.

Udbuddet blev sendt til offentliggørelse hos Tender Electronic Daily den 7. juji 2021.

Tilbud skal uploades i det elektroniske udbudssystem, som tilgås via internetadressen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306452&B=KA

Udbudsmateriale kan ligeledes findes via ovenstående link.

Tilbud skal være modtaget i det elektroniske udbudssystem senest den 27. august 2021, kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.