Femern
Search

Udbud af rammeaftale om CSR-kontroller og -analyser

Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at udføre kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos projektets entreprenører samt udarbejdelse af analyser vedrørende projektets evne til at leve op til FN’s Global Compact, FN’s verdensmål samt Femern A/S’ CSR-strategi.

Udbuddet blev sendt til offentliggørelse hos Tender Electronic Daily den 7. juni 2021.

Tilbud skal uploades i det elektroniske udbudssystem, som tilgås via internetadressen:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303712&B=KA

Udbudsmateriale kan ligeledes findes via ovenstående link. 

Tilbud skal være modtaget i det elektroniske udbudssystem senest den 8. juli 2021, kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.