Femern
Search

Forpagtning af landbrugsareal

Femern A/S inviterer hermed til at afgive tilbud på forpagtning på dele af matr. nr. 244b, Rødby Markjorder. Arealet er på ca. 7 ha og udbydes til høslæt i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Tilbud fremsendes til Randi Weihrauch på rwe@femern.dk senest 6. oktober 2017.

Forpagtningskontrakten tildeles den byder, som afgiver det højeste bud.

Udkast til forpagtningskontrakt

Kortbilag