Femern
Search

Sikkerhed i centrum på Femern-byggeriet

Femern A/S har som målsætning at skabe en af Danmarks sikreste byggepladser.

Store byggeprojekter som Femern-tunnelen, hvor mange faggrupper skal arbejde sammen, og komplekse opgaver skal designes og udføres, stiller store krav til sikkerheden. Helt overordnet bliver grundig uddannelse i sikkerhed og arbejdsmiljø et vigtigt element i forbindelse med etableringen af byggepladsen og byggeriet ved og på Femern Bælt. 

Fordi byggepladsen er en af Europas største, hvor mange faggrupper skal arbejde sammen om komplekse opgaver, stiller Femern A/S ekstra høje krav til sikkerheden.

Det er et krav, at alle der arbejder på Femern A/S’ tunnelbyggepladser, skal have høj viden om sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold for at gøre arbejdet så sikkert og trygt som muligt for den enkelte medarbejder. 

Arbejderne på Femern-tunnelen skal have gode og sunde arbejdsforhold. Det omfatter også gode boligforhold, hvor arbejderne skal have mulighed for at hvile ud i deres fritid. Der etableres camps for de udstationerede arbejdere, der ikke med rimelighed kan pendle mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen, og Femern A/S stiller præcise krav til standarderne for, hvordan arbejderne skal bo.

Femern A/S arbejder tæt sammen med myndighederne for at planlægge sikkerhedsindsatsen på byggepladsen ud fra en målsætning om, at undgå ulykker, minimere følgevirkninger og sørge for at hjælp hurtigt kan nå frem.

FEMERN A/S HAR SOM MÅLSÆTNING AT SKABE EN AF DANMARKS SIKRESTE BYGGEPLADSER.