Femern
Search

Arbejdsforhold

Alle ansatte på Femern-projektet er sikret ordentlige arbejdsvilkår. Arbejdet på byggepladserne skal ske i fuld overensstemmelse med de regler og den lovgivning, der gælder dér, hvor arbejdet udføres. De tyske regler skal følges i Tyskland og de danske regler i Danmark.

Ordnede vilkår på byggepladserne

Som statsejet og samfundsansvarlig bygherre har Femern A/S sikret, at entreprenørerne på projektet lever op til krav om ansvarlighed, når det gælder miljø, ordentlige arbejdsbetingelser, sikkerhed, arbejdsmiljø samt ansættelse af lærlinge.

Løn- og arbejdsvilkår

I anlægskontrakterne med entreprenørerne har Femern A/S indarbejdet specifikke minimumskrav om ordnede løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne i Danmark og Tyskland. Kravene om løn- og arbejdsforhold tager udgangspunkt i ILO konvention nr. 94, EU’s regler og Statstraktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt.

I Femern A/S’ klausul om løn- og arbejdsvilkår for ansatte på dansk område er der anført en række minimumskrav, blandt andet om minimumslønniveau. I Danmark aftales løn- og arbejdsvilkår mellem arbejdsmarkedets parter. I Tyskland er mindsteløn reguleret ved lov. 


DET FORVENTES, AT DER I FEMERN BÆLT-PROJEKTETS BYGGEPERIODE KAN ANSÆTTES LÆRLINGE SVARENDE TIL OP TIL 500 MANDÅR I ALT.

Vidste du at...

... Femern A/S i anlægskontrakterne har indarbejdet specifikke minimumskrav om løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne i både Danmark og Tyskland?

... de direkte beskæftigede på tunnelens byggepladser skal for en stor dels vedkommende arbejde med jord- og betonopgaver?

... At mange lærlinge allerede nu har fået arbejde på Femern-projektet? Pr. 1. november 2015 var det samlede tal 22 lærlingeår.

Boligforhold

Flere tusinde medarbejdere skal bo tæt ved tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn, mens tunnelbyggeriet står på. Mange vil være udstationeret langt fra deres familie og kan ikke med rimelighed pendle mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen.

Derfor stiller Femern A/S krav til entreprenørerne om gode indkvarteringsvilkår og beboelsesfaciliteter af en vis standard. Undersøgelser har vist, at ordentlige boligforhold reducerer risikoen for, at tunnelarbejderne udvikler helbreds- og livsstilproblemer.

Lærlinge

Femern A/S stiller i kontrakterne med entreprenørerne krav om, at de skal oprette lærlinge- og praktikpladser på de områder, hvor de med rimelighed kan ansættes.
Det forventes, at der i Femern Bælt-projektets byggeperiode ansættes lærlinge svarende til op til 500 mandår i alt.

Se mere om arbejdsvilkår her.


Mere om temaet