Femern
Search

Nye rekreative kystområder vokser op

Som en del af Femern Bælt-projektet bliver der etableret nye landområder ved Lollands sydkyst og Fehmarns nordkyst. Strande og klitter samt tørre og våde natur- og græsningsområder af både rekreativ og naturmæssig værdi vil præge det nye landskab.

De nye landområder bygges af opgravet jord fra anlæg af tunnel, produktionspladser og arbejdshavne. Dele af landområdet ved Lolland bidrager som en del af den erstatningsnatur, der etableres på Lolland.

Landområderne bliver etableret løbende i takt med, at jorden fra havbunden graves op. På både Lolland og Fehmarn vil de nye områder som udgangspunkt strække sig ca. 500 m ud i Femern Bælt. Det er omtrent samme afstand fra kysten, som molerne ved de eksisterende færgehavne i Rødbyhavn og Puttgarden. 

Sådan opbygges landområderne

Først etableres et dige med stenkastninger for at inddæmme de havområder, der skal fyldes op med jord. Diget begrænser spildet af sediment til havet, når den opgravede jord placeres bag diget. Det opgravede materiale fra renden til tunnelen transporteres på pramme til kystområderne, hvor det anvendes til at bygge et stort nyt naturområde. Der vil være en mindre åbning i diget, som prammene kan sejle ind og ud af.

MED FEMERN-FORBINDELSEN FÅR LOLLAND 300 HEKTAR NYT NATUROMRÅDE.

Stort nyt naturområde

300 hektar eller tre kvadratkilometer. Så stort vil det nye landområde ud for Lollands sydkyst blive. Området vil strække sig parallelt med den eksisterende kyst. Længst mod vest ud for Lalandia anlægges et rekreativt område med sandstrande og strandlagune. Øst for den eksisterende færgehavn anlægges et våd- og naturområde med en kystlagune, hvor der er planlagt to mindre øer.

Let at komme rundt

Hele området vil få et netværk af gang- og cykelstier, som så vidt muligt kombineres med det eksisterende stisystem og offentlige parkeringspladser, så det bliver nemt at komme til og fra området. Der vil være offentlig adgang overalt undtagen til den østligste del, der er planlagt som græsningsområde for kreaturer.