Femern
Search

Produktionspladsen ved Rødbyhavn

Etableringen af en sænketunnel under Femern Bælt betyder, at der skal etableres byggepladser og arbejdshavne på begge sider af linjeføringen.

Tunnelelementerne til den faste forbindelse under Femern Bælt skal produceres på en stor fabrik opført til formålet lige øst for Rødbyhavn i Danmark. Nær fabrikken i Rødbyhavn etableres boliger til mange af de flere tusinde tunnelarbejdere, og det er også i nærheden af Rødbyhavn, at det kommende betalingsanlæg skal ligge.

Fabrikken bliver forsynet af en ny, midlertidig arbejdshavn, da langt størstedelen af råmaterialerne bliver leveret af søvejen.

Elementfabrik fylder 140 fodboldbaner

Der skal produceres 79 standardelementer og 10 specialelementer i armeret beton på tunnelfabrikken på Lolland. Produktionsanlægget ventes at skabe et par tusinde arbejdspladser årligt i den ca. otte et halvt år lange byggeperiode.

Gode forhold for naboerne

Tunnelfabrikken bliver en stor arbejdsplads, hvor produktionen vil foregå døgnet rundt. Derfor skal der tages særlige hensyn til naboerne og det omkringliggende bysamfund.

Op til 10 meter høje jordvolde rundt om anlægget vil udgøre en god støjdæmpende effekt mod omgivelserne. Der er anlagt nye adgangsveje og cykelstier i området, der sikrer fremkommeligheden for bilister, cyklister og gående rundt om byggepladsen.

TUNNELFABRIKKEN BLIVER EN STOR ARBEJDSPLADS, HVOR PRODUKTIONEN VIL FOREGÅ DØGNET RUNDT. DERFOR SKAL DER TAGES SÆRLIGE HENSYN TIL NABOERNE OG DET OMKRINGLIGGENDE BYSAMFUND.

Vidste du at...

... Femern-forbindelsen bliver bygget af 89 store tunnel-byggeklodser? 79 standardelementer og 10 specialelementer. 

Læs mere om hvordan vi bygger verdens længste sænketunnel her.

Krav for støjbelastning i anlægsfasen

Arbejdet på byggepladsen vil kun give få væsentlige støjgener for naboerne. Støjgenerne er gennemgået og beskrevet i VVM-redegørelsen, og disse krav bliver indskrevet i de kontrakter, som Femern A/S indgår med entreprenørerne. Byggepladsen indrettes med støjvolde, og entreprenørerne skal bruge moderne udstyr, der udleder mindre støj. Entreprenørerne skal dokumentere støjudledningen, og Femern A/S fører stikprøvekontrol med, at støjudledningen ikke overstiger det, der er oplyst i VVM-redegørelsen.

Byggepladsledelse

Femern A/S vil under anlægsarbejdet etablere en byggepladsledelse, som skal sikre, at der hurtigt sættes ind over for de problemer eller gener, der måtte opstå under anlægsarbejdet. Der ansættes desuden en lokal koordinator, som er tilgængelig døgnet rundt for henvendelser fra naboerne vedrørende byggepladsen.

Læs mere om hvordan vi bygger verdens længste sænketunnel her.Mere om temaet