Femern
Search

Ordnede løn- og arbejdsvilkår

Femern A/S stiller krav om, at entreprenørerne skal sikre ordnede forhold under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Det gælder blandt andet løn- og ansættelsesvilkår og krav til arbejdsmiljø, sikkerhed og boligforhold.

Det er hovedentreprenørerne, der har ansvar for, at disse krav også opfyldes af deres underentreprenører, som dermed også forpligtes til at opfylde kravene fra Femern A/S.

Femern A/S samarbejder med myndighederne i Danmark og Tyskland, ligesom vi samarbejder tæt med entreprenørerne og fagbevægelsen om forholdene for alle ansatte på projektet.

Femern Bælt-tunnelen bliver en stor arbejdsplads særligt i byggefasen, men også efter åbningen for de mennesker, der skal drive og vedligeholde den faste forbindelse. Femern-projektet bidrager desuden til etablering af praktikpladser for lærlinge, praktikanter og kontorelever.

Læs mere om praktikpladser på Femern-projektet

Femern A/S stiller krav om, at entreprenørerne skal sikre ordnede forhold

Løn og arbejdsvilkår

Femern A/S har indarbejdet klausuler om løn- og arbejdsvilkår gældende for arbejde i henholdsvis Danmark og Tyskland i alle relevante kontrakter. På dansk side henvises til de gældende overenskomster på det danske arbejdsmarked og til dansk og international lov. Kravene omhandler blandt andet.

  • Minimumsløn, overtidsbetaling, feriepenge m.m.
  • Regler for arbejdstid i henhold til dansk og tysk lovgivning
  • Pension

Boligforhold

Rimelige og ordnede boligforhold for alle ansatte er en vigtig del af at skabe trivsel og et sundt arbejdsmiljø. Femern A/S stiller krav til entreprenørerne, som sikrer ordentlige boligtilbud til de medarbejdere, der ikke med rimelighed kan pendle frem og tilbage mellem deres sædvanlige bolig og arbejdspladsen.

Nær byggepladsen oprettes et særligt boligområde med kantine og fællesfaciliteter til et større antal medarbejdere. Samtidig er der stillet minimumskrav for værelsesstørrelse, lyd- og lysdæmpning, indeklima, indretning, internetadgang med mere.

Det er frivilligt, om ansatte vælger at tage imod tilbuddet om bolig eller selv ønsker at sørge for indkvartering af hensyn til fx familie eller andre private forhold. Aftalen mellem entreprenøren og Femern A/S tilsiger samtidig, at vælger man en anden bolig, så skal den være af minimum samme standard som dem i tunnelbyen.