Femern
Search

Vores samfundsansvar

Byggeriet af Femern-tunnelen er Danmarkshistoriens største anlægsbyggeri. Med så stort et byggeri følger naturligvis et stort ansvar. I Femern A/S er samfundsansvar at bidrage til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Femern A/S har integreret FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i sit arbejde og er også tilsluttet FN's Global Compact.

FN’s Global Compact bygger på internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og antikorruption.

Femern A/S har fokus på de verdensmål, hvor projektet har størst mulighed for at bidrage positivt og gøre en forskel, samt på ansvaret for at sikre, at negative påvirkninger minimeres, afværges eller kompenseres.

Femern A/S har som overordnet opgave at anlægge og drive Femern Bælt-tunnelen og bidrager dermed til opnåelse af verdensmål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering & understøtte innovation.

De øvrige centrale verdensmål for projektet er:

  • Mål 8:  Ordnede arbejdsforhold
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

Derudover vil centrale verdensmål igennem alle projektets forskellige faser være:

  • Mål nr. 13: Klimaindsats
  • Mål 14 & 15: Miljøindsatsen over for livet i havet og livet på land
I Femern A/S er samfundsansvar at bidrage til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

I forhold til vores CSR-politik og FN’s Global Compact har vi udpeget fem særlige indsatsområder, som du kan læse mere her på vores hjemmeside. Det drejer sig om:

  1. Natur- og miljø 
  2. Klima 
  3. Løn- og arbejdsvilkår
  4. Arbejdsmiljø 
  5. Lærlinge og elever