Femern
Search

Sådan bliver du underentreprenør

Tunnelbyggeriet på Femern Bælt giver gode muligheder for mindre og mellemstore virksomheder, der gerne vil være underentreprenører til projektet.

Femern A/S er bygherre på Femern-tunnelen, som udføres af de to hovedentreprenører Fehmarn Belt Contractors (FBC) og Femern Link Contractors (FLC).

Konsortierne er hovedentreprenører og vil til dels bringe eget mandskab og materiel til byggeriet. 

For de velforberedte underentreprenører er potentialet for opgaver imidlertid stort. Eksempler på opgaver kunne være:

  • underentreprenører til at løse både anlægsopgaver og håndværksopgaver
  • hotel- og catering
  • sikkerheds- og rengøringsfirmaer

Dertil kommer indkøb af varer og serviceydelser fra lokale og regionale virksomheder på begge sider af Femern Bælt.

For de velforberedte underentreprenører er der et stort potentiale for opgaver.

Krav om ordnede forhold

Femern A/S stiller krav om, at entreprenørerne skal sikre ordnede forhold. Det gælder blandt andet løn- og ansættelsesvilkår og krav til arbejdsmiljø, sikkerhed og boligforhold. Hovedentreprenørerne har ansvar for, at disse krav også opfyldes af deres underentreprenører, som dermed også forpligtes til at opfylde kravene fra Femern A/S.

Kontakt

Som bygherre formidler Femern A/S ikke direkte kontakt mellem hovedentreprenører og underentreprenører. En entreprise mellem hovedentreprenør og underentreprenør vil være en kommerciel aftale, som parterne indgår på markedsvilkår.

Fehmarn Belt Contractors (FBC) kan kontaktes via
https://www.fehmarnbeltcontractors.com/procurement/

Femern Link Contractors (FLC) kan kontaktes via
https://femernlinkcontractors.com/procurement/

Der findes også flere erhvervsnetværk i regionen, som rådgiver om kontakten til hovedentreprenørerne:

Femern Belt Development

FB Suppliers