Femern
Search

Stort behov for underleverandører

Tunnelbyggeriet på Femern Bælt giver gode muligheder for mindre og mellemstore virksomheder, der gerne vil være underleverandører til projektet.

Femern A/S har udbudt de store anlægskontrakter til entreprenørkonsortier, der består af virksomheder fra forskellige lande. De vindende konsortier bliver hovedentreprenører, og vil selvfølgelig komme med meget af deres eget mandskab og materiel, når byggeriet går i gang.

Men hovedentreprenørerne vil også få brug for at hyre underentreprenører til at løse mange anlægsopgaver, og brug for at indkøbe varer og serviceydelser fra lokale og regionale virksomheder på begge sider af Femern Bælt.

Potentialet for velforberedte underleverandører er stort. Det forventes, at der for hver eneste direkte beskæftiget hos hovedentreprenørerne vil blive skabt endnu en ny arbejdsplads hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet.

Krav om ordnede forhold

I kontrakterne med entreprenørkonsortierne stiller Femern A/S krav om, at entreprenørerne skal sikre ordnede forhold, både når det gælder løn- og ansættelsesvilkår og med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og boligforhold. Hovedentreprenørerne vil stille kravene videre til deres underleverandører, som dermed også forpligtes til at opfylde kravene fra Femern A/S.


POTENTIALET FOR VELFORBEREDTE UNDERLEVERANDØRER ER STORT, HVIS DE ER VELFORBEREDTE

Vejledninger til underleverandører

Du kan finde vores to vejledninger til underleverandører her:

De fire store anlægskontrakter.pdf

Elektriske og mekaniske installationer samt strømforsyning.pdf


Kontakt til konsortier

Som bygherre formidler Femern A/S ikke direkte kontakt mellem hovedentreprenører og underleverandører. En entreprise mellem hovedentreprenør og underleverandør vil være en kommerciel aftale, som partnerne indgår på markedsvilkår.

I løbet af udbudsprocessen for de store anlægskontrakter har Femern A/S udarbejdet to vejledninger til underleverandører. Vejledningerne beskriver mulige underleverancer og henviser til kontaktpersoner i de enkelte entreprenørkonsortier, der har givet tilbud på byggeriet.