Femern
Search

Sådan bliver du lærling eller elev

Femern-projektet ønsker at bidrage til beskæftigelse af både lærlinge inden for de håndværksmæssige fag, praktikanter samt kontorelever. For de store anlægskontrakter er der stillet krav om i alt 500 praktikårsværk.

Kravet er udmøntet i form af måltal for praktikårsværk i alle relevante udbud og kontrakter. Målsætningen skal ses i lyset af vigtigheden af at opnå kvalitet i uddannelsen for den enkelte lærling.

Hos Femern A/S selv og hos de øvrige, mindre entreprenører stilles der også krav om praktikpladser. Dette arbejde fortsætter i hele anlægsperioden.

Femern A/S støtter entreprenørernes opnåelse af praktikkravet og deltager i netværk og samarbejder med lokale og regionale erhvervsskoler, bygherrer på andre store danske infrastrukturprojekter samt arbejdsmarkedets parter.

Hvis du har et ønske om at blive lærling eller elev på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skal du kontakte entreprenørerne eller de mindre underentreprenører.

Kontakt konsortierne

Fehmarn Belt Contractors (FBC) kan kontaktes via 
https://www.fehmarnbeltcontractors.com/careers/

Femern Link Contractors (FLC) kan kontaktes via
https://femernlinkcontractors.com/job-opportunities/