Femern
Search

Gode jobmuligheder for mange faggrupper

Arbejdet på Femern-forbindelsen udføres af de hovedentreprenører, som Femern A/S indgår kontrakter med.

Disse hovedentreprenører står selv for at ansætte det nødvendige mandskab. Hvis du er interesseret i at arbejde på Femern-forbindelsen, er det derfor entreprenøren, du skal tage kontakt til. 

Du kan finde en liste over de entreprenører, der har afgivet tilbud på de store byggekontrakter til Femern A/S her:

Vejledning til underleverandører for de fire store anlægskontrakter for tunnelen.pdf

Vejledning til underleverandører for kontrakterne Elektriske og mekaniske installationer og Strømforsyning/transformerstation til tunnelen.pdf

I kontrakterne med entreprenørkonsortierne stiller Femern A/S krav om, at entreprenørerne skal sikre ordnede forhold, både når det gælder løn- og ansættelsesvilkår og med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og boligforhold.

Hovedentreprenørerne har ansvar for, at disse betingelser også opfyldes af deres underleverandører, som dermed også forpligtes til at opfylde kravene fra Femern A/S.

Ledige job i bygherreorganisationen Femern A/S kan du finde her.