Femern
Search

Sådan søger du job

Femern A/S er bygherre på Femern-tunnelen, som udføres af de to hovedentreprenører. Disse hovedentreprenører står selv for at ansætte det nødvendige mandskab.

Hvis du er interesseret i at arbejde på Femern-tunnelen, skal du kontakte Fehmarn Belt Contractors (FBC) eller Femern Link Contractors (FLC).

Der vil blandt andet være brug for:

  • alle typer af håndværksfag
  • jord- og betonarbejdere
  • jern- og metalarbejdere
  • maskinarbejdere
  • ingeniører

Kontakt konsortierne

Fehmarn Belt Contractors (FBC) kan kontaktes via 
https://www.fehmarnbeltcontractors.com/careers/

Femern Link Contractors (FLC) kan kontaktes via
https://femernlinkcontractors.com/job-opportunities/

Dertil kommer stillinger til en lang række administrative opgaver, specialopgaver i forbindelse med udgravning til tunnelrenden i havbunden samt transport og nedsænkning af de store tunnelelementer.

Ledige stillinger i Femern A/S kan du finde her.

Endvidere har Lolland Kommune oprettet Femern Agency som er ét samlet rådgivningscenter under byggeriet. Femern Agency fungerer samtidig som et rekrutteringscenter for virksomheder tilknyttet Femern-byggeriet.

Læs mere om Femern Agency.

Er du interesseret i at arbejde på Femern-tunnelen?