Femern
Search

Kompensation

Udgravning af tunnelrenden og etablering af nye landområder øst og vest for Rødbyhavn kan ikke gennemføres uden, at det i en periode medfører en støjpåvirkning af omgivelserne, der overstiger, hvad berørte naboer almindeligvis må tåle. Støjniveauet er tilladt ved bekendtgørelse nr. 1197 om forurening og gener fra visse arbejder i forbindelse med anlæg af Femern Bælt-tunnelen, dog sådan at de berørte naboer skal tilbydes kompensation for støj og andre gener, jf. bekendtgørelse nr. 1196 om kompensation som følge af forurening og gener fra visse arbejder i forbindelse med anlæg af Femern Bælt-tunnelen. Du finder bekendtgørelserne her.

Konkret drejer det sig om beregnet anlægstøj mellem 55-60 dB, der finder sted uden for normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 7.00 næste morgen samt hele døgnet i weekender og helligdage) i fase 1 af arbejdet vedrørende det vestlige landområde. Fase 1 har en forventet varighed på 3 måneder. Gældende støjudbredelseskort er tilgængelige her. 

Støjudbredelseskortene viser det maksimale støjniveau for hver anlægsfase knyttet til udgravningen af tunnelrenden og etablering af de nye landområder, som boliger og sommerhuse i nærområdet kan blive udsat for.

De berettigede til kompensation er kontaktet direkte af Femern A/S med et tilbud om kompensation. 

Spørgsmål vedrørende kompensation kan stilles på mail: kompensation@femern.dk eller på telefon: 21170020. Du kan også læse mere om kompensation i Vejledning om kompensation.

Du kan læse mere om aktuelle anlægsarbejder på her og tilmelde dig vores nabo-nyhedsbrev her