Femern
Search

Aktuelle arbejder ved Rødbyhavn

Kortvarigt spunsarbejde ved Finlandsvej/Færgevej

Vores entreprenør FLC skal gennemføre en test, hvor man vibrerer såkaldte spunsjern ned i jorden for at vurderer jordens styrke. Spunsjern er lange jernplader, som nedvibreres ved siden af hinanden og derved danner en støttevæg.

Arbejdet vil foregå i et mindre område øst for Finlandsvej og nord for Færgevej. Testen kan give nogle kortvarige vibrationer i nærområdet, som ikke overstiger de vibrationer, der allerede kan forekomme i området.

Arbejdet udføres mandag den 12. og tirsdag den 13. juli i tidsrummet kl. 7-18.

Ny arbejdshavn øst for Rødbyhavn

Arbejdshavnen spiller en central rolle i byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Havnen skal forsyne byggepladsen under hele byggeriet og håndtere udskibningen af de færdige tunnelelementer til deres bestemmelsessted i Femern Bælt.

Etableringen af arbejdshavnen gik i gang i 2020 og skal stå færdig i slutningen 2021. Arbejdshavnen bliver den største i Nordeuropa, hvor den med et areal på 500.000 kvadratmeter bliver dobbelt så stor som havnen i Rødbyhavn. 

I 2021 gik arbejdet med tunnelfabrikken i gang. Med et areal svarende til 150 fodboldbaner bliver det den største fabrik i Danmark og en markant hjørnesten i byggeriet af tunnelen. Vi forventer, at fabrikken er færdig i 2023. 

Anlægsarbejdet foregår døgnet rundt alle ugens dage med en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter. De fleste aktiviteter foregår på hverdage i dagtimerne kl. 7-18, hvor støjniveauet derfor er højest.

I 2021 gik arbejdet også i gang på arbejdshavnens kajanlæg og nedkørslen til tunnelen. Her indgår spunsvægge som en del af konstruktionen. Spunsvæggene består af spunsjern, der vibreres eller rammes ned i jorden. Arbejdet vil kunne høres i området omkring Rødbyhavn, men holder sig under grænserne for støj, der er fastsat af myndighederne.

Spunsarbejdet foregår i perioder frem til det tidlige efterår i 2021. Arbejdet udføres mandag til fredag kl. 7-18.

Fra maj og ud på efteråret 2021 etableres en jordvold rundt om byggepladsen og den kommende tunnelfabrik.

Ny vestlig strand åben

Femern A/S har åbnet en ny, stor badestrand lidt vest for Lalandia i Rødbyhavn. Der er adgang til stranden via Sandholmvej med mulighed for græsparkering. 

Samtidig med at den nye strand er åbnet, er den eksisterende strand ved Rødbyhavn blevet spærret af hensyn til anlægsarbejdet med det nye stendige og indvindingen af det vestlige landområde. Dette arbejde foregår frem til udgangen af 2022.

Det vil gennem hele anlægsfasen stadig være muligt at færdes på toppen af det eksisterende dige, hvor man kan opleve arbejdet på tæt hold. 

Den nye vestlige strand indgår som er en del af et nyt, stort naturområde på 125 hektar, der skabes i forbindelse med byggeriet af Femern-tunnelen.

Se kort over det nye område   

Arbejdet rykker tættere på land

Arbejdet med anlæg af stendiger og ny kystsikring rykker tættere på land i 2021. Samtidig arbejdes der med uddybning af den kommende sejlrende og arbejdshavn. Derfor vil man periodevis kunne opleve et højere støjniveau ved Hyldtofte, Rødbyhavn og vest for Rødbyhavn, herunder ved Lalandia – også uden for normal arbejdstid, da der arbejdes i døgndrift alle ugens dage på dette arbejde. 

Ved Hyldtofte kan støjen fra anlægsarbejder fra uge 26 til uge 39 i perioder komme over 45 dB uden for normal arbejdstid.  Støjen holder sig under myndighedernes grænse for støj fra anlægsarbejdet.

I Rødbyhavn og ved fritliggende boliger kan støjen fra anlægsarbejder fra uge 22 til uge 39 i perioder komme over 40 dB uden for normal arbejdstid. Støjen holder sig under myndighedernes grænse for støj fra anlægsarbejdet.

Vest for Rødbyhavn herunder ved Lalandia kan støjen fra anlægsarbejder fra uge 22 til uge 39 i perioder komme over 40 dB uden for normal arbejdstid.  Støjen holder sig under myndighedernes grænse for støj fra anlægsarbejdet.

På kortet nedenfor kan du få et overblik over de aktuelle arbejder ved Rødbyhavn.

Information om aktiviteter direkte i din mailboks

Som nabo kan man skrive sig op til at modtage mails, hver gang der er nye aktiviteter, eller anlægsarbejdet går ind i en ny fase. I akuttilfælde, får du så vidt muligt besked direkte i din mailboks.

Send en mail til nabo@femern.dk for at modtage mails om anlægsarbejdet.

Støjmålinger 

Femern A/S har sat støjmålere op udvalgte steder i lokalområdet for at kunne dokumentere støjen fra arbejdet. Resultatet af støjmålingerne vil blive offentliggjort løbende her på hjemmesiden:

Uge 25 2021

Uge 25 2021

Uge 24 2021

Uge 23 2021

Uge 22 2021

Uge 21 2021

Uge 20 2021

Uge 19 2021

Uge 18 2021

Uge 17 2021

Uge 16 2021

Uge 15 2021

Uge 14 2021

Uge 13 2021

Uge 12 2021

Uge 11 2021

Uge 10 2021

Uge 9 2021

Uge 8 2021

Uge 7 2021

Uge 6 2021

Uge 5 2021

Uge 4 2021

Uge 3 2021

Uge 2 2021

Uge 1 2021

Uge 53 2020

Støjhåndteringsplan

Her finder du den aktuelle støjhåndteringsplan for projektet. Støjhåndteringsplanen indeholder blandt andet oplysninger om støjende anlægsaktiviteter og de foranstaltninger, som iværksættes til håndtering heraf. 

Støjhåndteringsplanen revideres løbende, når projektet går over i en ny fase eller i tilfælde af andre ændringer, der har betydning for støj i omgivelserne. 

Det er entreprenørens planlægning, der ligger til grund for støjhåndteringsplanens afsnit om den forventede støj. Det er således også entreprenørens ansvar, at myndighedernes krav overholdes. Alle oplysninger om den forventede og den faktiske støj, som forekommer i praksis, vurderes løbende af Femern A/S.

Støjhåndteringsplan version 6 - juli - august 2021

Støjhåndteringsplan version 5 - juni 2021

Støjhåndteringsplan version 4 - marts - maj 2021

Støjhåndteringsplan version 3 - december 2020 - februar 2021

Støjhåndteringsplan version 2 - september - november 2020

Støjhåndteringsplan version 1 -  juli - august 2020