Femern
Search

Information til naboer

Byggeriet af Femern-tunnelen mellem Danmark og Tyskland strækker sig over et stort område og foregår både til vands og til lands. 

I området ved Rødbyhavn vil du opleve at have en aktiv byggeplads som nabo i flere år. Det kan i perioder give gener som støj, støv og mere trafik på de lokale veje.

Som bygherre for det omfattende anlægsprojekt vil Femern A/S gerne holde dig som nabo godt informeret om byggeriet gennem hele byggefasen herunder de større aktiviteter og de gener, det kan medføre undervejs. 

Vi vil samtidig begrænse generne mest muligt under byggeriet. Vi stiller krav til entreprenørerne om at overholde støjgrænserne, hvordan og hvornår der må arbejdes samt ryddelighed. Vi fører tilsyn med at kravene overholdes.

Vi har iværksat en række tiltag, der skal begrænse støjgenerne mest muligt. Blandt tiltagene er:


  • Der må ikke udføres særligt støjende arbejde som ramning og spunsning uden for normal arbejdstid
  • Der er en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter
  • Krav til entreprenøren om brug af mindre larmende maskiner og udstyr
  • Krav til entreprenøren om at kunne dokumentere støj fra de anvendte maskiner

Hvis du har spørgsmål, eller der er forhold vedrørende vores anlægsarbejder, som du ønsker at gøre os opmærksomme på, er du meget velkommen til at kontakte os direkte, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

Tilmeld dig det særlige nyhedsbrev henvendt til naboer til byggeriet på adressen nabo@femern.dk

Sådan kontakter du os

Mail: nabo@femern.dk

Telefon: 21170020

Femern A/S Udstillingscenter Rødbyhavn:
Havnegade 2
4970 Rødby

Åbningstider
Mandag-fredag: 09:00 - 17:00
Lørdag-søndag, samt helligdage: 11:00 - 16:00

Information om aktiviteter direkte i din mailboks

Vi opfordrer alle, der er interesserede i at følge byggeriet nærmere, til at tilmelde sig vores særlige nyhedsbrev henvendt til beboere i lokalområdet. 

Udover at fortælle om, hvad der sker på tunnelbyggeriet, vil der blive lagt særlig vægt på at informere om støj og andre gener fra anlægsarbejdet. 

Nabo-nyhedsbrevet udsendes direkte via mail. Du kan tilmelde dig denne service ved at sende en mail til nabo@femern.dk.

Her kan du læse de seneste udgaver af nyhedsbrevet:

Nabo-nyt nr. 7 - april 2021

Nabo-nyt nr. 6 - januar 2021

Nabo-nyt nr. 5 - november 2020

Nabo-nyt nr. 4 - oktober 2020

Nabo-nyt nr. 3 - september 2020

Nabo-nyt nr. 2 - juli 2020

Nabo-nyt nr. 1 - juli 2020

Mere om temaet