Femern
Search

Information til naboer

Byggeriet af Femern-tunnelen mellem Danmark og Tyskland strækker sig over et stort område og foregår både til vands og til lands. 

I området ved Rødbyhavn vil du opleve at have en aktiv byggeplads som nabo i flere år. Det kan i perioder give gener som støj, støv og mere trafik på de lokale veje.

Som bygherre for det omfattende anlægsprojekt vil Femern A/S gerne holde dig som nabo godt informeret om byggeriet gennem hele byggefasen herunder de større aktiviteter og de gener, det kan medføre undervejs. 

Vi vil samtidig begrænse generne mest muligt under byggeriet. Vi stiller krav til entreprenørerne om at overholde støjgrænserne, hvordan og hvornår der må arbejdes samt ryddelighed. Vi fører tilsyn med at kravene overholdes.

Vi har iværksat en række tiltag, der skal begrænse støjgenerne mest muligt. Blandt tiltagene er:


  • Der må ikke udføres særligt støjende arbejde som ramning og spunsning uden for normal arbejdstid
  • Der er en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter
  • Krav til entreprenøren om brug af mindre larmende maskiner og udstyr
  • Krav til entreprenøren om at kunne dokumentere støj fra de anvendte maskiner

Hvis du har spørgsmål, eller der er forhold vedrørende vores anlægsarbejder, som du ønsker at gøre os opmærksomme på, er du meget velkommen til at kontakte os direkte, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

Tilmeld dig det særlige nyhedsbrev henvendt til naboer til byggeriet på adressen nabo@femern.dk

Sådan kontakter du os

Mail: nabo@femern.dk

Telefon: 21170020

Femern A/S Infocenter
Vestre Kaj 50C
4970 Rødby

Åbningstider
Mandag og onsdag: 12:00 - 16:00

EKSTRA DATO: Informationsmøde i Lalandia den 22. oktober

Femern A/S oplevede en stor interesse i at deltage i vores informationsmøde den 8. oktober om, hvad man som nabo og beboer i Rødbyhavn kan forvente omkring det store tunnelbyggeri i de kommende år.

Derfor arrangerer vi nu et ekstra møde:

Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 16.30-18.00

Informationsmødet finder sted i Digehuset på Lalandia Centret 1, 4970 Rødbyhavn.

For at sikre at retningslinjerne for COVID-19 overholdes, afholdes mødet med et begrænset antal deltagere, og tilmelding er derfor nødvendig.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til nabo@femern.dk med navn og antal deltagere. Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding på mail.


Information om aktiviteter direkte i din mailboks

Vi opfordrer alle, der er interesserede i at følge byggeriet nærmere, til at tilmelde sig vores særlige nyhedsbrev henvendt til beboere i lokalområdet. 

Udover at fortælle om, hvad der sker på tunnelbyggeriet, vil der blive lagt særlig vægt på at informere om støj og andre gener fra anlægsarbejdet. 

Nabo-nyhedsbrevet udsendes direkte via mail. Du kan tilmelde dig denne service ved at sende en mail til nabo@femern.dk.

Her kan du læse de seneste udgaver af nyhedsbrevet:

Nabo-nyt nr. 4 - oktober 2020

Nabo-nyt nr. 3 - september 2020

Nabo-nyt nr. 2 - juli 2020

Nabo-nyt nr. 1 - juli 2020

Mere om temaet