Femern
Search

Tunnelen placeres i en rende på havbunden

Sænketunnelen placeres sikkert lige under havbunden, hvor den påvirker miljøet minimalt.

De 89 elementer, som Femern Bælt-tunnelen består af, bygges på land, og bugseres ud på havet. Her sænkes de ned i en udgravet rende i havbunden og samles. Tunnelen dækkes efterfølgende til med et lag af sand, grus og sten, der stort set flugter med havbunden.

Der skal graves en cirka 17,6 kilometer lang rende i bunden af Femern Bælt. Renden skal rumme de godt 40 meter brede og op til 15 meter dybde tunnelelementer. Linjeføringen for tunnelrenden går fra lidt øst for Rødbyhavn til lidt øst for Puttgarden på tysk side. Tunnelelementerne sænkes ned i renden og samles, deraf betegnelsen en sænketunnel. Renden bliver efterfølgende genopfyldt. 

Arbejdet vil kun få midlertidig indvirkning på havmiljøet. Generelt er gravemetoderne desuden udvalgt med henblik på at begrænse sedimentspild mest muligt, så blandt andet lysgennemtrængningen til planterne på havbunden ikke forringes. Renden udgraves fra begge sider og planlægges sådan, at påvirkningen af omgivelserne og miljøet holdes inden for et acceptabelt niveau. Der er særligt skærpede krav til, hvor meget materiale der må spildes under udgravningen.

Når tunnelen er færdig vil laget, der dækker den, flugte med havbunden.

Sænketunnelens foreslåede linjeføring. Højre: Lolland, venstre: Fehmarn.

Arbejdet vil kun få midlertidig indvirkning på havmiljøet. Generelt er gravemetoderne udvalgt så sedimentspild begrænses mest muligt.

Vidste du at ...

... Der skal graves en 10 til 16 meter dyb rende i havbunden over næsten 18 kilometer, og at der fjernes derved 15 millioner kubikmeter materiale. Eller knap 7 gange mere end rumfanget af Keops-pyramiden i Egypten?

... Skovlen på en de største maskiner, der skal grave tunnelrenden, kan rumme en hel skibscontainer og løfte op mod 67 tons sten og sand på én gang? Det svarer til vægten af fire bybusser – med passagerer. 

Renden fyldes op med sten, sand og grus  

  • I bunden af renden skal der lægges et op til 1 meter tykt fundament af håndstore sten, skærver, som elementerne hviler på.
  • Et lag af groft grus er med til at holde tunnelelementerne på plads.
  • Oven på gruslaget fyldes op med sand.
  • Øverst placeres også et cirka 1 meter tykt lag af store og små sten. De sander efterhånden til, og over det meste af tunnelstrækningen vil havbunden blive som før.
  • De mange tons jord fra udgravningerne bruges til at anlægge nye kystområder nær Rødbyhavn og i mindre grad ved Puttgarden.
  • For at reducere risikoen for skibskollisioner i anlægsfasen etableres et VTS-system (Vessel Traffic Service) til at dirigere og informere skibstrafikken. Det forbedrer sikkerheden markant for fartøjer, der passerer gennem Femern Bælt i byggefasen.