Femern
Search

Vandtryk presser elementerne helt tæt sammen

Efter tunnelelementet er blevet placeret i tunnelrenden i forlængelse af det forrige element, bruger man typisk en hydraulisk arm til at trække det nye element helt hen til det forrige element. Armen er udstyret med en krog, som simpelthen griber fat i et stort beslag på det nye element og trækker elementet til sig.

Der skal dog endnu et stykke udstyr til, når tunnelelementerne skal forbindes helt tæt og sikkert. Derfor er et tunnelelement fra fabrikken monteret med en aflang, specialdesignet og kæmpemæssig gummipakning i sin ene ende. Pakningen omkranser hele enden på elementet.

Den hydrauliske arm trækker i det nyligt nedsænkede element, indtil spidsen på dets gummipakning rører enden på det forrige element. Derved opstår der et vandtæt kammer mellem stålskotterne på enderne af de to elementer. På grund af gummipakningens fleksibilitet kan man nu udnytte det høje vandtryk i den modsatte frie ende af det nye element til at presse det helt tæt sammen med det forrige element.

Tunnel element Oresund
Et færdigt tunnelelement påmonteret en sort og aflang gummipakning hele vejen rundt langs enden på elementet. De røde plader er vandtætte stålskotter.
Man kan forestille sig vægten af 15.000 tons vandmassser skubbe på det nye elements frie ende. Med den fleksible gummipakning kan det lade sig gøre at presse elementerne fuldstændigt tæt sammen.

Vidste du at...

...alt det plads- og vedligeholdelseskrævende mekaniske og elektriske udstyr er anbragt i specialelementerne på et ekstra dæk under trafikvejene? På den måde kan standardelementerne gøres teknisk enklere og dermed bedre egnede til serieproduktion.

...der bliver opført en ny tunnelelementfabrik i Rødby til produktionen af tunnelelementerne?

Tryk gør forskellen

Vandtrykket fungerer på følgende måde: I rummet mellem de to elementer, som skal forbindes, findes der i starten havvand. Efter den hydrauliske arm har gjort sit arbejde, begynder anlægsarbejderne at pumpe vandet ud af rummet mellem elementerne. Når pumperne fjerner vandet fra rummet mellem skotterne, reducerer de trykket i selve rummet til normalt lufttryk. Til gengæld er der i det nye elements modsatte ende et meget højt vandtryk, som svarer til den aktuelle dybde i Femern Bælt. For eksempel 30 meters vandtryk.

Den store trykforskel skaber en kolossal kraft i det nye elements frie ende og presser det ind mod det element, som det skal forbindes med. Man kan forestille sig vægten af 15.000 tons vandmassser skubbe på det nye elements frie ende. Med den fleksible gummipakning kan det lade sig gøre at presse elementerne fuldstændigt tæt sammen.

Cross section of two tunnel elements
Tværsnit af to tunnelelementer, som forbindes helt tæt ved at tømme rummet med vand mellem elementerne. De lodrette røde streger markerer elementernes vandtætte skotter.

Efter den vandtætte forsegling med gummipakningen er komplet, bruger man armeret beton til at færdiggøre sammenføjningen. Til slut fjerner man de vandtætte stålskotter mellem elementerne og laver afsluttende installationer.