Femern
Search

Tonstunge tunnelelementer flyder som et hult skibsskrog

Hvert tunnelelement vil blive bugseret med fire slæbebåde fra produktionsstedet til et venteområde nær tunnelrenden i Femern Bælt.

Der skal være fuld kontrol med tunnelelementet fra det flyder i bassinet ved produktionsstedet, til det er blevet sikkert nedsænket i tunnelrenden.
Derfor bliver tunnelelementet koblet til avancerede nedsænkningspontoner, hvorunder selve elementet hænger. Fra pontonernes kommandobro kan man finjustere elementets position i vandet og styre den senere nedsænkning.

Tunnelelementet er fra fabrikken blevet udstyret med vandtætte stålskotter i hver sin ende. Stålskotterne holder elementet helt tørt indeni. De sikrer samtidig, at det cirka 73.000 tons tunge element kan flyde på trods af sin enorme vægt. I princippet flyder elementet som et stort hult skibsskrog fyldt med luft.


Tunnel element Oresund
Et tunnelelement har fået påmonteret de to nedsænkningspontoner og er på vej væk fra produktionsstedet. Foto fra Øresundsbyggeriet.

Inden bugsering bliver tunnelelementet også udstyret med et system af indvendige ballasttanke, som typisk fyldes cirka halvt op med vand. Vandmængderne i ballasttankene kan fjernstyres fra kommandobroen på nedsænkningspontonerne. På den måde kan den ansvarlige leder hele tiden finjustere elementets position i vandet efter bølge- og strømforholdene.
Det grønne lys gives først, når vejrforholdene er optimale, alt forberedende arbejde er helt færdigt og både Femern A/S og entreprenørerne er enige om, at det er tid. Så kan nedsænkningen begynde.

Vidste du at...

...det cirka 73.000 tons tunge element kan flyde på trods af sin enorme vægt?

...det er stålskotterne som både holder elementet helt tørt indeni og sikrer at elementet kan flyde?

...tunnelelementet skal bugseres af fire stærke slæbebåde?


Stærke slæbebåde på særlig sejlads

Femern A/S forventer, at der skal bruges op til fire stærke slæbebåde til at bugsere hvert tunnelelement fra produktionsstedet og ud til tunnelrenden. Det er i sagens natur en helt særlig form for sejlads. Derfor skal en lang række personer fra både Femern A/S, entreprenørerne, danske og tyske søfartsmyndigheder og det specialdesignede koordineringscenter ved Femern Bælt involveres for at få det hele til at forløbe gnidningsløst. Vagtskibe holder øje med skibstrafikken under hele operationen.


Towing the tunnel elements
Tunnelelementet bugseres af fire stærke slæbebåde mod tunnelrenden

Kaptajnerne på slæbebådene skal være opmærksomme på den livlige trafik i Femern Bælt, imens de bugserer det tunge element. Den store last begrænser slæbebådenes evne til at manøvrere. Derfor handler det om at sejle sikkert og forsigtigt. Elementet vil typisk stikke en halv meter op over havoverfladen under bugseringen.

Elementet ligger midlertidigt for anker

Når tunnelelementet er blevet bugseret ud til tunnelrenden, lægges det midlertidigt for anker i et venteområde nær tunnelrenden.

Elementet forankres midlertidigt for at afvente grønt lys til endelig nedsænkning. Det grønne lys gives først, når vejrforholdene er optimale, alt forberedende arbejde er helt færdigt og både Femern A/S og entreprenørerne er enige om, at det er tid. Så kan nedsænkningen begynde. Det tager mellem 24 og 72 timer at sænke tunnelelementet sikkert og præcist ned på plads. Det 217 meter lange element skal ligge helt nøjagtigt inden for en tolerance på cirka 5 centimeter.