Femern
Search

Tunnelen hviler på et solidt underlag

Tunnelelementerne placeres solidt på bunden, og holdes på plads af sten, grus og sand.

Fundamentet for en sænketunnel spiller en helt afgørende rolle. Det skal være stabilt og sikkert, så den overdækkede tunnel ligger fast og sikkert nede i tunnelrenden.

Når renden er udgravet udlægges derfor i bunden af den et fundament, som elementerne sænkes ned på. Fundamentet fyldes ned i renden med  nøjagtighed ved hjælp af avanceret udstyr. Derefter sænkes tunnelelementerne ned på bunden, samles, ’låses fast’ med fyldmateriale og dækkes til.


  • I bunden af tunnelrenden skal der placeres et op til 1 meter tykt fundament af håndstore sten, skærver, som elementerne hviler på, når de sænkes ned i den udgravede rende.
  • Et lag groft grus er med til at holde tunnelelementerne på plads, når de er på plads.
  • Oven på gruslaget fyldes op med sand, der er mere findelt end grus.
  • Øverst placeres et cirka 1 meter tykt lag af små og store sten. Stenene sander efterhånden til, og over det meste af tunnelstrækningen vil stenlaget flugte med havets bund.
Der ligger grundige overvejelser bag valget af fundamentet for Femern Bælt-tunnelen.

Vidste du at...

... vandet som samles mellem tunnelelementerne bliver pumpet væk mens de befinder sig under vandet?

... det er en hydraulisk arm som trækker elementerne sammen under vandet?

... på det dybeste sted kommer motorvejen i tunnelen til at ligge næsten 40 meter under havets overflade?

... at specialelementer er et innovativt tiltag i Femern-projektet?

Grundigt forarbejde

Der ligger grundige overvejelser bag valget af fundamentet til Femern Bælt-tunnelen. Før byggeriet af Øresundstunnelen var det udbredt at pumpe sand ind under elementet for at understøtte det, når det var sænket ned. I forbindelse med Øresundsbyggeriet udviklede ingeniørerne en mere præcis og effektiv løsning. I stedet for at pumpe sand ind, efter elementet var sænket ned, valgte entreprenørerne at udlægge et fundament af skærver før nedsænkning. Metoden er i dag en gennemprøvet og ofte foretrukken måde at fundere på.

Styret af laserteknologi og ekkolodning

Laget af skærver udlægges i takt med, at tunnelelementerne sænkes ned, så det hele tiden passer med, at der er lagt skærver ud til det næste element. 

Skærverne udlægges fra en pram udviklet til formålet. Via et særligt faldrør transporteres skærverne fra prammen ned i den udgravede rende. Røret og tilførslen af skærver kan styres, så doseringen bliver meget præcis og laget på bunden jævnt og perfekt fladt.

Lasersignaler sørger for, at røret hele tiden holdes i den rette position under arbejdet. Efterfølgende bruges avanceret ekkolodning til at måle, om laget af skærver er fuldstændigt jævnt og vandret. Nøjagtigheden af det færdige lag ligger inden for cirka 2-3 centimeter på vanddybder op til 40 meter, der er altså virkelig tale om præcisionsarbejde.