Femern
Search

Tunnelelementer nedsænkes under fuld kontrol

At nedsænke tunnelelementer er en kompleks, men også meget kontrolleret proces. Entreprenører bruger GPS, ekkolod, ballasttanke og flere sæt kabler og spil til at styre elementet på plads.

Nedsænkning af et tunnelelement foregår yderst kontrolleret. Når der er givet grønt lys til nedsænkning, bliver tunnelelementet bugseret fra venteområdet og hen til det præcise sted i tunnelrenden, hvor det skal ligge.

Tunnelelementet bliver holdt fast og styret af to avancerede nedsænkningspontoner. Pontonernes position styres af fortøjningstrosser, der er forbundet med ankre på havbunden.

Tunnelelement klar til nedsænkning

Selve nedsænkningen indledes med, at man fylder tunnelelementets ballastanke delvist op med vand. Det giver elementet en tilstrækkelig vægt til, at det af egen kraft kan synke ned mod bunden. Ved hjælp af et omfattende sæt kabler hænger elementet stadig under nedsænkningspontonerne ved havoverfladen.

Herefter begynder den ansvarlige leder for sænkeoperationen at anvende spillene på kablerne til langsomt at sænke – eller ”fire” – elementet ned i den gravede tunnelrende. Ved hjælp af kabler, spil og ballasttankenes øgede vægt kan man styre elementet mod bunden under fuld kontrol.

Når tunnelelementet ligger trygt under havbunden, bliver der kørt cirka en meter beton ind i bunden af tunnelrørene. Denne balastbeton gør tunnelen så tung, at den bliver liggende solidt på havbunden.
 

Immersion of a tunnel element
Tunnelelement under nedsænkning: wirer, spil og avanceret måleudstyr guider elementet til dets præcise position.

GPS og ekkolod guider tunnelelementet

Man bruger en GPS til at lokalisere det nøjagtige sted, hvor tunnelelementet skal sænkes ned. Det bliver angivet med en præcision på kun få centimeters udsving. Når tunnelelementet er under vandet, bruger entreprenøren avanceret ekkolodning sammen med et positioneringssystem til at guide elementet ned på dets præcise position.

At nedsænke tunnelelementer er en kompleks, men også meget kontrolleret proces. Entreprenøren bruger GPS, ekkolod, ballasttanke og flere sæt kabler og spil til at styre elementet på plads.