Femern
Search

Sådan bygges tunnelen under Femern Bælt

Med 18,2 kilometer bliver Femern-tunnelen verdens længste sænketunnel til tog og biler.

Tunnelen under Femern Bælt bliver fem gange så lang som forbindelsen under Øresund og dermed også verdens længste tunnel af sin art. Femern Bælt-tunnelen er en sænketunnel med både en jernbane og en motorvej. Tunnelen bygges efter samme velafprøvede og succesfulde principper som Øresundstunnelen. Teknologier og metoder er samtidig blevet videreudviklet og tilpasset i forhold til Femern-forbindelsen med udgangspunkt i de internationale erfaringer, der er gjort på området, siden Øresundsforbindelsen stod færdig i 2000.

En effektiv byggemetode

Sænketunnelen kommer til at bestå af 89 elementer, der fremstilles i armeret beton på en fabrik ved Rødbyhavn. Der er to slags tunnelelementer: 79 standardelementer og 10 specialelementer. Specialelementerne får en særlig ’kælderetage’ til teknik, hvilket gør byggeprocessen og vedligeholdelse af den færdige tunnel nemmere. Tunnelelementerne fremstilles ved hjælp af industriel serieproduktion, som effektiviserer byggeprocessen betragteligt. 

BYGGEMETODEN TIL FEMERN-TUNNELEN BLEV UDVIKLET OG AFPRØVET I STOR SKALA UNDER ØRESUNDSBYGGERIET MED SUCCES.

Vidste du at...

...der er to slags tunnelelementer: 79 standard- og 10 specialelementer?

...hvert standardelement vejer ca. 73.000 tons og er 217 meter langt?

...Femern Bælt-tunnelen bliver verdens længste sænketunnel for tog og biler?


Solid placering på havbunden

Det færdige element forsegles med et stort stålskot, så det kan flyde, og skubbes så ud i et særligt indrettet havnebassin nær fabrikken. Herfra bugseres elementet ud på Femern Bælt til det sted, det skal placeres. Her sænkes elementet nøje og kontrolleret ned i en udgravet rende på havbunden. Det første element på hver side af bæltet forbindes til de portalanlæg, der forbinder kyst og hav. Derefter kobles nye elementer sammen, indtil tunnelen kan samles med et særligt element ude omkring midten af Femern Bælt. Elementerne dækkes til med grus, sand og sten, efterhånden som de kobles sammen. Det øverste lag af sten vil omtrent være på niveau med den eksisterende havbund. 

Sænketunnelen vil altså ligge trygt under havbunden, sikret mod skibsankre og kollisioner.


Mere om temaet