Femern
Search

Forberedelserne til tunnelbygeriet er langt fremme

På Lolland har Femern A/S i flere år arbejdet med at klargøre området til tunnelbyggeriet.

Femern A/S er nået langt med de fremrykkede aktiviteter, der skal forberede området ved Rødbyhavn til arbejdet med at opføre Femern-tunnelen. De forberedende arbejder på landjorden er ved at være færdige, så Femern A/S kan sætte de store tunnelentrepriser i gang, så snart der gives grønt lys fra politikere og myndigheder i Danmark og Tyskland.

Når arbejdet går i gang skal der blandt andet opføres en fabrik til at bygge elementer af armeret beton, som tunnelen skal bestå af. Og der skal anlægges en havn, hvorfra elementerne skal bugseres ud på Femern Bælt og sænkes ned på bunden, hvor de samles.

Cykelstier, veje og ny natur

Infrastrukturen omkring Rødbyhavn er ved at være klar til, at de lokale borgere uhindret kan komme igennem og omkring byen, og entreprenører, materiel og tunnelarbejdere kan komme effektivt og nemt til og fra tunnelelementfabrikken, når anlægsarbejdet med selve Femern-tunnelen går i gang.

Der er anlagt cykelstier, forberedt el-forsyning, tilkørselsveje, opført mindre broer og en ny pumpestation til afvanding af de lavtliggende områder. Kloakering og vandforsyning er også blevet opgraderet. Der er blevet etableret vandhuller og ny natur som erstatning for den, der berøres af det kommende anlægsarbejde, og de arkæologiske undersøgelser i området er færdiggjort.

Derudover skal der etableres belysning og skiltning på stierne, og så skal autoværn skiftes på visse veje. Nogle veje gøres bredere og stærkere, så de også kan holde til store og tunge køretøjer.Veje og stier vil gavne de lokale borgere på Lolland, så de både i bil og på cykel kan komme rundt om byggepladsen og omkring Rødbyhavn.

Vidste du at...

… der både er lavet ekstra brede og stærke veje, som kan holde til de tunge køretøjer, der skal bringe materialer frem til tunnelbyggeriet?

… der er opført et hegn, som skal holde fredede tudser og padder væk fra byggepladsen, og lede dem til beskyttede vandhuller, så de ikke kommer til skade?

Til gavn for lokalbefolkningen

For Femern A/S som bygherre på Femern-tunnelen, er etableringen af en solid infrastruktur vigtig for, at både entreprenører og tunnelarbejdere kan have en hurtig og sikker adgang til tunnelelementfabrikken og byggepladsen, så byggeprocesserne optimeres. 

Veje og stier vil samtidig gavne de lokale borgere på Lolland, så de både i bil og på cykel kan komme rundt i og omkring Rødbyhavn.

I forbindelse med arbejderne er der blevet skabt en række jobs og uddannelsespladser hos de involverede virksomheder.