Femern
Search

Effektivt byggeri

Anlægget af tunnelen mellem Danmark og Tyskland sker i flere faser over en årrække.

I forbindelse med forberedelsen af byggeriet af Femern-tunnelen, er der foretaget omfattende projekteringsarbejde, forundersøgelser og miljøundersøgelser. 

Projektet er opdelt i en række stadier, der sikrer en effektiv og fortløbende byggeproces. Der vil være overlap mellem nogle stadier, således at flere aktiviteter er i gang på samme tid:

1. Forberedelse af byggeplads: Et område øst for Rødbyhavn forberedes til byggeprojektet. Området omfatter blandet andet stedet, hvor anlægget til produktion af tunnelelementer og indkvartering af byggearbejdere placeres. Arbejdet omfatter blandt andet forberedelse af veje til og fra produktionsanlægget. 

2. Opførelse af produktionsanlæg og tilhørende havn: Øst for Rødbyhavn opføres en fabrik til fremstilling af de 89 stålarmerede betonelementer, tunnelen skal bygges af. Der bygges desuden indkvartering til tunnelarbejdere. 

3. Opførelse af arbejdshavne: Både på Fehmarn og ved Rødbyhavn på Lolland, skal der opføres arbejdshavne. Hertil sejles de store mængder byggematerialer, der skal anvendes til byggeriet. Arbejdshavnen ved Rødbyhavn bliver langt den største af de to, da det er her produktionen af tunnelelementerne foregår. Den danske arbejdshavn forventes at modtage cirka seks skibsladninger om måneden. Havnen benyttes også, når de færdige tunnelelementer skal bugseres ud i Femern Bælt.

4. Der udføres gravearbejde i Femern Bælt: Der skal graves en 17,6 kilometer lang rende fra Danmark til Tyskland, der skal rumme de godt 40 meter brede og op til 15 meter dybde tunnelelementer. Tunnelelementerne sænkes ned i renden, forbindes og dækkes til. Overskudsmateriale fra garvearbejdet bruges til anlæg af nye kystområder nær Rødbyhavn og i begrænset omfang på Fehmarn. 

5. Der bygges portalanlæg: Der opføres et portalbygværk på dansk side og et på tysk side, som udgør ned/opkørslen til tunnelen. Via portalerne forbindes tunnelens jernbane og motorvej med de opgraderede og til dels nyopførte veje og jernbaner i baglandet. 

6. Produktion og montage af tunnelelementer: Tunnelelementer bliver produceret på fabrikken i Rødbyhavn og bugseres løbende ud på Femern Bælt. Entreprenørerne nedsænker elementerne ét ad gangen og samler dem fra kysterne og ud mod bæltets midte fra både dansk og tyske side.

7. Montering af teknik og udstyr: Femern A/S bygger motorvej og jernbaneinstallationer samt alt nødvendigt teknisk og mekanisk udstyr i tunnelen.

8. Test og åbning: Udstyr og sikkerheds- og beredskabsprocedurer testes og godkendes, før den færdige tunnel bliver taget i brug. De berørte land- og kystområder reetableres, og tunnelelementfabrikken ned tages og arbejdshavnen nedlægges.

9. Nye rekreative kystområder bygges op: Størstedelen af det opgravede jord fra Femern Bælt anvendes til nye rekreative landområder på Lolland og Fehmarn. Strande og klitter samt tørre og våde natur- og græsningsområder af både rekreativ og naturmæssig værdi vil præge det nye landskab. Dele af landområdet ved Lolland bidrager som en del af den erstatningsnatur, der etableres på Lolland, da projektet betyder tab af eksisterende naturområder. Landområderne bliver etableret løbende i takt med, at jorden fra havbunden graves op. På både Lolland og Fehmarn vil de som udgangspunkt strække sig ca. 500 m ud i Femern Bælt. Det er omtrent samme afstand fra kysten som molerne ved de eksisterende færgehavne i Rødbyhavn og Puttgarden.


Femern-forbindelsen er verdens længste sænketunnel, men metoderne er velkendte. Øresundstunnelen blev bygget på samme måde.

Projektet er opdelt i en række faser, der sikrer en effektiv og glidende byggeproces. Der vil være overlap mellem nogle stadier, således at flere aktiviteter er i gang på samme tid.

Mere om temaet