Femern
Search

Susanne Damsgaard Nicolaisen, Contract Coordination Manager, Dredging and Reclamation

Samarbejde er nøgleordet

19 mio. Kubikmeter jord skal graves op fra havbunden, så der bliver lavet en præcis rende, som tunnelen kan sænkes ned i. Derfor skal samarbejdet med de forskellige entreprenører og rådgivere – og selvfølgelig samarbejdet internt i Femern A/S – være mere end almindelig godt.

Den ånd, der opstår, og det samarbejde, vi har i en organisation som denne, er i min optik unik. Vi samarbejder om et kæmpestort, internationalt projekt – og vi sætter gang i enormt spændende byggeaktiviteter med blandt andet nogle af verdens største gravemaskiner til søs. Det er automatisk med til at skabe et helt specielt fællesskab.

Mange, inklusiv mig selv, har erfaring fra store infrastrukturprojekter, som f.eks. Øresundsbroen. Det giver en forståelse for vigtigheden af samarbejdet og en erfaringsramme, som er svær at matche. Man kan intet alene i denne størrelsesorden. Det ved alle her. Det er en del af det at være ‘tunnel-visionær’ – vi er et stærkt hold med et fælles mål.

I mit team er vi, populær sagt, ansvarlige for udgravningen af den rende i havbunden, hvor tunnelen skal sænkes ned i. Det er afgørende for resten af byggeriet, at denne 10-16 meter dybe rende, der skal løbe knap 18 km på tværs af Femern Belt, bliver lavet meget præcis. At nå i mål med det kræver en stram styring af byggearbejdet og et ualmindeligt godt samarbejde med entreprenørerne, der står for selve gravearbejdet.

Det bliver en kæmpestor byggeplads til havs, hvor 19 mio. kubikmeter jord – nok til at bygge syv pyramider – skal graves op fra havbunden fra 45-meters dybde på det dybeste sted. Jorden skal sejles væk og efterfølgende lægges ud for blandt andet Lollands kyst. Her laver vi et helt nyt landområde med 5 km kystsikring og 1,5 km bølgebrydere foran arbejdshavnen. Der skal blandt andet bruges 1,3 mio. tons sten, hvoraf de største vejer 3-6 tons. På den anden måde kommer Lolland til at vokse med mere end 3 kvadratkilometer land, der bliver til nye naturområder.

DEN ÅND, DER OPSTÅR, OG DET SAMARBEJDE, VI HAR I EN ORGANISATION SOM DENNE, ER I MIN OPTIK UNIK.