Femern
Search

NIS NONBOE ANDERSEN, DESIGN ENGINEER & NIELS ERIK MORTENSEN, DESIGN MANAGER, PORTALS, RAMPS & LANDWORKS

Mesterlære: erfarne kræfter og nye indsigter

Der skal erfarne kræfter til at styre et mega-projekt som Femern-tunnelen sikkert i mål. Men det er også vigtigt at få tilført ny viden og få stillet de rigtige spørgsmål. Det er den unge ingeniør Nis og den meget erfarne Niels Erik enige om – og begge har de haft stor glæde af deres mesterlære-relation.

At begynde i en bygherreorganisation er ikke kutyme for en nyuddannet ingeniør. Men for Nis var det intet mindre end et drømmejob, han blev tilbudt, da Niels Erik bad ham blive en fast del af Femern-holdet:

”Femern-tunnelen bliver verdens længste sænketunnel. Det er enormt spændende at være med til, og der hersker en helt særlig ånd om projektet. At jeg så oveni hatten har en virkelig erfaren og dygtig chef, som har taget mig under sine vinger – så kan jeg vist ikke ønske mig mere.”

Niels ErikNis portrait

Nis kom direkte fra ingeniørstudiet, og Niels Erik har mere end 40 års ingeniørerfaring fra bl.a. Øresundsbroen. De er begge en del af den tekniske afdeling, hvor deres ansvarsområde blandt andet er at bygge nedkørslen til tunnelen, motorveje, betalingsanlæg og broer.

”Niels Erik har været virkelig god til at hjælpe mig på vej, diskutere problemstillingerne med mig forud for møder og i det hele taget lære mig op i den samarbejdskultur, der er i organisationen – og gøre mig hjemmevant I en bygherreorganisation.”

Nis er ikke den eneste, der har fået noget ud af samarbejdet. For Niels Erik har det været en stor fornøjelse at møde så lysende et talent:

”Når der kommer sådan en ung mand med en hel masse ny viden, som han er ivrig efter at prøve af – ja, så sker der virkelig interessante ting. Det er vigtigt, at vi i et projekt med så mange erfarne kræfter får tilført noget nyt og nysgerrigt. Får stillet de rigtige spørgsmål og får rusket lidt op i tingene. Det skal gerne gå hånd i hånd, så vi kan bruge nye indsigter til at belyse og forbedre tidligere fremgangsmåder.”

En af de ting, som Nis har båret med sig fra studiet, er sin tilgang til aflevering af projektet:

”Sat på spidsen, så afleverer man traditionelt et færdigt byggeri – og en bunke tegninger og papirer til dem, der skal stå for driften. Den ’papirbunke’ er ikke altid lige anvendelig, fordi den er lavet med byggeriet for øje og ikke nødvendigvis driften. Det vil vi gerne gøre anderledes. Derfor tænker vi denne del ind allerede fra starten og sørger f.eks. for, at tegninger og 3D-modeller ligger let tilgængeligt i brugervenlige it-systemer.”


NÅR DER KOMMER SÅDAN EN UNG MAND MED EN HEL MASSE NY VIDEN, SOM HAN ER IVRIG EFTER AT PRØVE AF – JA, SÅ SKER DER VIRKELIG INTERESSANTE TING. DET ER VIGTIGT, AT VI I ET PROJEKT MED SÅ MANGE ERFARNE KRÆFTER FÅR TILFØRT NOGET NYT.