Femern
Search

Derfor bygger vi Femern-forbindelsen

Når den nye Femern-tunnel og de tilhørende jernbaneanlæg på dansk og tysk side åbner, opstår der nye muligheder for pendlere, virksomheder og turister.

Med Femern-forbindelsen sparer bilister en time, og du kan køre, når du vil. Togrejsende får flere og hurtigere tog, og det gælder også på de indenlandske danske ruter. På Sjælland og Lolland-Falster får mange pendlerne kortere rejsetid i tog mellem byerne og til og fra København. 

Pendlere mellem Øst- og Vestdanmark vil også kunne mærke en positiv forskel, for de mange godstog der før kørte fra Sjælland, Sverige og Norge over Fyn og Jylland, kan nu tage den direkte vej under Femern Bælt. Det giver plads til flere passagertog mellem vores landsdele. 

Virksomhederne får en direkte, hurtig og fleksibel motorvej og jernbaneforbindelse til Danmarks største eksportmarked, Tyskland. Lolland og Falster er ikke længere udkanten af Danmark, men porten til Centraleuropa, og det har flere virksomheder allerede nu fået øje på. 

Ferierejsende vil nyde godt af den faste forbindelse under Femern Bælt og de hurtige jernbanestrækninger. Sjællændere og vores naboer længere nordpå sparer nu en time hver vej, når familien sætter sig ind i bilen og kører sydpå over Femern Bælt.

Mulighederne for at rejse til Europa i tog bliver bedre. Med Femern-forbindelsen og de nye jernbaneanlæg kan man eksempelvis komme fra København til Hamborg på 2,5 time med tog. I dag tager samme tur med tog 4,5 time.

Når Femern-forbindelsen åbner vil den også bidrage til et grønnere transportsystem. Med Femern-tunnelen kan mere gods blive transporteret på jernbane, og både biler og tog sparer kilometer og tid til gavn for miljøet. Danmark fremmer hermed grøn godstrafik. Det er også en af grundene til, at Femern-tunnelen er et vigtigt infrastrukturprojekter i Europa.


Imens vi venter på åbningen af Femern-tunnelen og jernbaneanlæggene, er der tusindevis af arbejdspladser og flere hundrede lærlingepladser i sigte i byggeperioden. Op til 3.000 mennesker vil årligt være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen i anlægsperioden. For hver ansat på projektet kommer der også én ansat hos underleverandører. Alle entreprenører på Femern-projektet er underlagt sociale klausuler, hvilke blandt andet skaber 500 lærlingepladser.
Du kan læse mere om arbejdsforholdene på byggepladserne her.

Når tunnelen er færdig får ca. 300 mennesker fast arbejde med at drive tunnelen.

Læs mere om hvorfor vi bygger verdens længste sænketunnel for biler og tog her: 
Fordelene ved en direkte forbindelse mellem Tyskland og Skandinavien under Femern Bælt.pdf

Femern-forbindelsen er den trafikale rygrad i en ny europæisk region. Det giver nye muligheder for bl.a. turisme, kultur og sport