Femern
Search

Vi forbereder Femern Bælt-forbindelsen

Faste forbindelser forandrer den måde, vi indretter os på som samfund. Det er noget, vi ved ganske meget om i Danmark efter mange års erfaring fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund.

Den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel er ikke blot en forbindelse mellem Rødby og Puttgarden. Det er en ny forbindelse mellem Danmark og Tyskland og mellem Skandinavien og Centraleuropa. 

Femern Bælt-tunnelen bliver verdens længste sænketunnel og verdens længste tunnel under vand med både vejtransport og jernbane. Det er en stor opgave. Men vi står på skuldrene af de to første store faste forbindelser over Storebælt og Øresund. De har bidraget til at binde Danmark endnu bedre sammen og til at skabe bedre forbindelser til vores nabolande. 

Femern Bælt-forbindelsen betales af brugerne. De, der benytter tunnelen, er også dem, der betaler for den. Hvis man ikke benytter Femern Bælt-forbindelsen, så betaler man heller ikke for den. 

Mange af de kommende trafikanter vil komme fra vores nabolande, som dermed bidrager til finansieringen af forbindelsen via brugerbetalingen. De mange udenlandske brugere er med andre ord med til at sikre, at vi har råd til en fuldt udbygget fast forbindelse mellem Rødby og Puttgarden, samtidig med at det danske samfund vil erhverve alle fremtidige indtægter fra forbindelsen via Femern A/S, som er ejet fuldt ud af den danske stat. Femern A/S har til opgave at designe, finansiere, opføre og senere drive Femern Bælt-tunnelen.

Den første del af overskuddet fra Femern Bælt-tunnelen er øremærket til udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, som ellers skulle være betalt over de offentlige anlægsbudgetter. 

EU støtter også Femern-projektet økonomisk, fordi EU har udpeget forbindelsen som en meget vigtig del af fremtidens overordnede transportnetværk i Europa. Det er en direkte økonomisk fordel, men også trafikal gevinst for tunnelens fremtidige brugere, fordi det sikrer adgangen fra tunnelen til de centrale trafikknudepunkter og vækstområder i resten af Europa. 

Læs mere i denne brochure om, hvorfor vi bygger verdens længste sænketunnel for biler og tog (pdf). Femern Bælt-tunnelen bliver verdens længste sænketunnel og den korteste og mest direkte vej mellem Skandinavien og Centraleuropa.