Femern
Search

Tunnelen som fundament for regional udvikling

Femern Bælt-tunnelen er mere end en hurtig, stærk forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Den er fundamentet for udviklingen i en hel region.

Femern Bælt-tunnelen medfører kortere rejsetider, øget kapacitet, større fleksibilitet og bedre forsyningssikkerhed mellem Skandinavien og Centraleuropa. 

På grund af den kortere rejsetid kan virksomhederne spare tid og omkostninger og dermed øge deres produktivitet og konkurrenceevne. De får mulighed for nye kunder, medarbejdere og leverandører, fordi tunnelen gør oplandet større. De nye muligheder har især betydning for virksomheder med produktionssteder på begge sider af Femern Bælt. Især logistikbranchen drager fordel af den øgede fleksibilitet.

Studier har vist, at effektiv infrastruktur er et af de vigtigste konkurrenceparametre for mange virksomheder. Økonomiske effekter udløses også af, at jernbanetrafikken styrkes. Godstrafikken mellem Tyskland og Sverige, der udgør den største del af godstrafikken med tog i Danmark, flyttes til Femern Bælt-korridoren og sparer en omvej på 160 km. Kapaciteten for jernbanenettet i Danmark som bindeled mellem Tyskland og Skandinavien fordobles.

Handelen øges 

Med kortere rejsetider rykker også Sverige og Tyskland tættere sammen økonomisk. På den tyske side er der stadig store forskelle mellem delstaterne, hvad angår handel med de skandinaviske naboer: Mens de nordtyske delstater allerede har fokus på at handle med Danmark og Sverige, kan hele Skandinavien blive mere attraktiv eksempelvis for delstaterne i den centrale og sydlige del af Tyskland som følge af Femern Bælt-tunnelen.

EFFEKTIV INFRASTRUKTUR ER ÉT AF DE VIGTIGSTE KONKURRENCEPARAMETRE FOR ERHVERVSLIVET.

Vidste du at...

... 75 % af togrejserne over Øresund er regionale, dvs. med start og mål i Øresundsregionen?

... Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner?

… Slesvig-Holsten har hundredevis af ledige praktikpladser

Ét arbejdsmarked

Femern Bælt-tunnelen skaber en ny region i Europa – Femern Bælt-regionen – med en større sammenhængskraft og en øget konkurrenceevne. Integrationen af et arbejdsmarked på tværs af landegrænserne øges. 

Du kan læse mere om uddannelse og arbejde uden grænser i Femern Bælt-regionen her.