Femern
Search

Praktik og studier i to lande

Femern Bælt-regionen giver unge i Danmark og Tyskland mange uddannelsestilbud på tværs af landegrænsen.

Både i skolen og under erhvervs- eller universitetsuddannelsen bliver erfaringer fra nabolandet stadig vigtigere. Projektuger, praktikophold eller udvekslingssemestre mellem Slesvig-Holsten og Danmark styrker de unges kulturelle og sproglige kompetencer. Det danner grobund for en fortsat integration af uddannelses- og arbejdsmarkedet, som kan skabe økonomisk udvikling i Femern Bælt-regionen. 

To lande – én uddannelse 

En tysk lov om erhvervsuddannelser (Berufsbildungsgesetz) fra 2005 anerkender uddannelsesforløb i udlandet som en ligeværdig del af en erhvervsuddannelse. Det betyder, at elever og lærlinge kan tilbringe op til en fjerdedel af deres uddannelses- eller læretid i udlandet. I disse år vokser Europa stadig tættere sammen, og aktører på det danske og tyske arbejdsmarked arbejder på, at flere erhverv og fag kan gennemføre længere perioder af erhvervsuddannelsen i udlandet. 

Jobcentret i Lübeck og Handwerkskammer Lübeck samt Industrie- und Handelskammer zu Lübeck vil f.eks. i samarbejde med den danske erhvervsskole CELF gøre det muligt for elever og lærlinge fra Femern Bælt-regionen og deres praktikvirksomheder at tage en dansk-tysk erhvervsuddannelse. I 2012 fandt den første praktikudveksling mellem elever fra Lolland og Ostholstein sted. 

Se CELF's video om praktik i udlandet her.

Dansk- og tyskkundskaber øger indbyggerne i Femern Bælt-regionens muligheder på arbejdsmarkedet, der ikke længere slutter ved landegrænsen.

Vidste du at...

... dansk- og tyskkundskaber øger Femern Bælt-regionens indbyggeres muligheder på arbejdsmarkedet? 

... der bor i alt knap 9 millioner mennesker i Femern Bælt-regionen?

Bedre mulighed for pendling

At lære sprog har altid udvidet menneskers horisont. Dansk- og tyskkundskaber øger indbyggernes muligheder på arbejdsmarkedet hen over landegrænsen i Femern Bælt-regionen. Med Femern Bælt-tunnelen bliver det mindre tidskrævende at pendle til uddannelse og arbejde. Regionens indbyggere – både unge og voksne – får dermed bedre mulighed for at blive boende og slå rod, når de ikke længere er tvunget til at forlade området for at få en uddannelse eller finde en arbejdsplads.  

Styrket regional konkurrence

Erhvervsuddannelser på tværs af landegrænsen giver også mulighed for at etablere samarbejder mellem virksomheder i Danmark og Tyskland. Det skaber på lang sigt grundlag for et sammenhængende arbejdsmarked i den dansk-tyske vækstregion omkring Femern Bælt.