Femern
Search

Samarbejde på tværs af landegrænserne

Femern Bælt-tunnelen er en vigtig del af det europæiske transportnet. Sammen med den faste Øresundsforbindelse mellem København og Malmø knytter Femern-forbindelsen Skandinavien og Centraleuropa tættere sammen via den såkaldte nord-syd-korridor.

Europa forbindes

De trafikkorridorer, der binder Europa sammen, rummer stadig flaskehalse, og der mangler fortsat udbygning af infrastruktur hen over landegrænserne. Præcis her gør Femern-tunnelen en forskel: Den vil lukke et hul i det europæiske transportnet og fjerne en flaskehals mellem det nordlige og sydlige Europa. Derfor er Femern-tunnelen et europæisk projekt, der modtager økonomisk støtte fra EU.

Læs mere om EU’s støtte til infrastruktur her.

Med tunnelen får folk i Femern Bælt-regionen en ny, stærk forbindelse, som stimulerer velstand og vækst. Allerede i dag bor der 9 millioner mennesker i regionen, der strækker sig mellem byerne Hamborg, Kiel, Lübeck, København og Malmø.

En region vokser sammen 

Femern Bælt-tunnelen samler regionens styrker på alle områder: 
  • Turismeorganisationer i Danmark og Tyskland arbejder på at positionere regionen internationalt som fælles "destination Femern Bælt" for at tiltrække flere gæster. 
  • Handwerkskammer Lübeck samarbejder med den danske erhvervsskole CELF om udveksling af danske og tyske uddannelsessøgende.
  • Inden for forskning er der med projektet BeltScience skabt grundlag for en universitetsuddannelse på tværs af landegrænserne mellem universiteterne i Lübeck og Roskilde. 
  • På sundhedsområdet gør samarbejdet mellem universitetshospitalet i Lübeck og Næstved Sygehus det muligt at forske i alternative kræftbehandlingsformer. 

Tættere samarbejder giver på den måde betydelige vækstmuligheder i hele Femern Bælt-regionen lige fra Lolland og Ostholstein til Hamborg og København. Femern Bælt-tunnelen reducerer transporttid, og gør det nemmere at rejse. Det giver en enestående mulighed for at bo, uddanne sig og arbejde i én og samme region.

Se denne video om andre projekter på tværs af landegrænserne.

Femern-forbindelsen vil afhjælpe flaskehalse og lukke et hul i det europæiske transportnet.

Mere om temaet