Femern
Search

Hvis du bor i Sverige

Hurtigere i mål

Med Øresundsbroen og Femern Bælt-tunnelen vil Sverige i fremtiden blive tættere forbundet med resten af det europæiske kontinent. Man vil således via en direkte togforbindelse kunne komme fra Stockholm til Hamburg på kun syv timer og fra Malmø til Hamborg på tre timer. En 160 km omvej over Danmark skæres dermed væk.   

Udvidet eksportmarked 

Tyskland er Sveriges største handelspartner og med Femern Bælt-tunnelen vil virksomheder i Sverige yderligere kunne styrke deres europæiske handelsforbindelser. Tunnelen vil betyde kortere transporttider, lavere omkostninger samt højere kapacitet, hvilket vil gøre det nemmere for svenske virksomheder at komme ind på de europæiske eksportmarkeder. I fremtiden vil det således, ud over Øresundsregionen, også være attraktivt at eksportere til Nord- og Midttyskland. Den svenske trafikmyndighed Trafikverket forventer en stigning på 13 procent i godstrafikken over Øresundsbroen som følge af Femern Bælt-tunnelen.   

Flere turister

Blandt tyskerne er Sverige en yndet feriedestination. Derfor kan udlejere af en feriebolig, hotel- eller kroejere i Sydsverige allerede indstille sig på flere turister. Den tyske kyst omkring Østersøen, som også er et populært og overkommeligt rejsemål, rykker samtidig tættere på svenskerne.