Femern
Search

Hvis du bor i Jylland

Formålet med Femern-forbindelsen er at skabe et mere effektivt overordnet transportsystem og dermed en mere konkurrencedygtig region i denne del af Europa som helhed; det vil sige Nordtyskland, Danmark og Sverige. Det vil komme hele regionen til gode, når vi får flere og bedre korridorer mellem Skandinavien og Tyskland.

Femern-projektet vil især give helt nye muligheder for jernbanetrafikken. I dag kører mange internationale godstog mellem Skandinavien og kontinentet gennem Danmark via Storebælt, Fyn og Jylland. Disse langsomme transittog har som regel intet ærinde i Danmark, men de optager meget kapacitet på helt centrale dele af jernbanenettet. Når Femern-forbindelsen er færdig, vil disse godstog køre den direkte rute mellem Skandinavien og Centraleuropa via Femern Bælt, og det frigiver skinnekapacitet til flere og hurtigere danske passagertog mellem Jylland, Fyn og Sjælland via Storebælt. Det gælder også den gennemkørende transittrafik på vejene. 

I den godt 8 år lange anlægsfase vil der bliver skabt tusindevis af arbejdspladser hos de store hovedentreprenører, herunder danske Aarsleff fra Århus. Men erfaringer fra blandt andet Øresundsprojektet og nyere analyser viser også, at for hver job, der bliver skabt hos hovedentreprenørerne på byggepladsen, bliver der skabt et nyt job hos underleverandører i regionen. Eksempelvis har virksomheden Arkil fra Vojens allerede løst flere vigtige opgaver med at klargøre byggepladsen i Rødbyhavn.

Det skal understreges, at Femern-forbindelsen er brugerbetalt, og den bygges ikke på bekostning af andre danske vej- og baneprojekter. Dem, der bruger den, betaler for den. Dem, der ikke bruger den, betaler ikke for den. Det er altså ikke de danske skatteydere, der finansierer Femern-forbindelsen. Tværtimod betaler Femern-tunnelen for store forbedringer til jernbanen mellem Ringsted og Rødbyhavn til en værdi af næsten 10 mia. kroner, som skatteyderne ellers ville skulle have betalt. En stor del af trafikken i tunnelen vil være tyskere og svenskere, og med den finansieringsmodel, vi anvender, er de dermed med til at betale en stor andel af projektet.

VIRKSOMHEDER FRA HELE DANMARK FÅR FORDELE AF FEMERN-FORBINDELSEN