Femern
Search

Hvis du bor i Nordtyskland

Hurtigere i mål

Med Femern Bælt-tunnelen opstår en hurtigere og mere fleksibel forbindelse mellem Nordtyskland og hele Skandinavien. Med toget vil man i fremtiden kunne komme fra Hamborg til København på kun 2,5 timer – en klar tidsbesparelse i forhold til de nuværende 4,5 timer. Bil- og godstrafikken mellem Tyskland og Sverige sparer en omvej på 160 km op gennem Jylland.   

Tættere på hinanden 

Slesvig-Holsten og Hamborg bliver direkte forbundet med Sjælland og København. For nylig indgik Slesvig-Holsten og Region Sjælland en aftale med en omfattende handlingsplan (på tysk) for det regionale samarbejde. Med indvielsen af Øresundsbroen for 15 år siden, og den kommende Femern Bælt-tunnel rykker også Sydsverige tættere på Nordtyskland.

Udvidet eksportmarked

Tunnelen vil betyde kortere transporttider, lavere omkostninger samt højere kapacitet, hvilket vil øge eksportmulighederne for nordtyske virksomheder. For nye og etablerede virksomheder, som især er aktive på det skandinaviske marked, vil Ostholsten og Fehmarn blive attraktive steder at slå sig ned.  

Flere turister

Med en hurtigere forbindelse kan udlejere af ferieboliger, hotel- eller kroejere i Nordtyskland allerede nu indstille sig på flere skandinaviske turister. For virksomheder bliver det også mere attraktivt at holde ferie i Skandinavien, og nemmere at bruge Københavns Lufthavn som internationalt knudepunkt. 

Arbejdspladser i bygge- og driftsfasen

I byggefasen vil håndværkere og ingeniører få adgang til mange nye jobs, som det kommende tunnelbyggeri medfører. Som underleverandør fra Nordtyskland vil der også være mulighed for at få lukrative opgaver fra entreprenørerne. Når byggeriet står færdigt, vil det være muligt at søge om en af de ca. 300 arbejdspladser, som er nødvendige for tunnelens videre drift og vedligeholdelse. 

Flere muligheder for arbejde og uddannelse

Tunnelen vil gøre det nemmere at bo i Nordtyskland og arbejde eller studere i Danmark. 

De nordtyske jernbane- og vejforbindelse til Femern Bælt-tunnelen, vil blive forbedret betydeligt. Udbygningen og elektrificeringen af jernbanestrækningen, vil komme miljøet til gode, og nye ruter mellem de to økonomiske centre Hamborg og Lübeck vil betyde kortere rejsetid for nordtyske pendlere.