Femern
Search

Hurtig jernbaneforbindelse binder Europa bedre sammen

Femern-forbindelsen skærer 2 timer af togturen mellem København og Hamborg.

Den faste forbindelse under Femern Bælt vil få afgørende betydning for den tid, det tager at køre med jernbane mellem de forskellige områder i Femern Bælt-regionen.

I dag tager det 4,5 timer med tog fra Hamborg til København og 10 timer med tog mellem Stockholm og Hamborg. Den tid skæres der to timer af, når Femern-tunnelen og den tilhørende udbygning af jernbaneinfrastrukturen på begge sider af forbindelsen, står klar. Der vil også være langt flere afgange at vælge imellem på strækningen.

Passagertog kan køre gennem den færdige tunnel med op til 200 kilometer i timen. Godstog kommer til at kunne køre 140 km/t. Transporten sker på en moderne og miljøvenlig jernbane, som baseres på el-drevne togsæt, der krydser den dansk-tyske grænse uden at skulle standse.

Skaber nye muligheder

Femern-forbindelsen indgår i et højt prioriteret infrastrukturprojekt i EU, som binder Europa bedre sammen og skaber nye muligheder til gavn for befolkning, erhvervsliv og kulturliv.


Femern-forbindelsen indgår i et højt prioriteret infrastrukturprojekt i EU, som binder Europa bedre sammen og skaber nye muligheder til gavn for befolkning, erhvervsliv og kulturliv

Vidste du at...

… tunnelen under Femern Bælt og opgraderingen af jernbanen på begge sider af forbindelsen, også styrker de nordiske landes væsentligste knudepunkt – hovedstadsområdet – hvor europæiske jernbaneforbindelser og vejsystemer møder de skandinaviske?

... med tunnelen og en udbygget jernbane gennem Østdanmark udvides Københavns Lufthavns opland?

Det er velkendt, at nye og forbedrede transportnetværk styrker mulighederne for udvikling i byer og regioner. På den måde øges adgangen til globale markeder og internationale destinationer. Det kan få virksomheder til at blomstre, så der opstår nye arbejdspladser.

Forbindelsen opføres med støtte fra EU og er en blandt ni højt prioriterede infrastrukturprojekter, som er med til at forbinde vigtige byer, havne og produktionsområder fra det nordlige Finland over Danmark og Tyskland til det sydlige Italien.

Du kan læse mere om EU-støtten til Femern-projektet i økonomi-sektionen her.