Femern
Search

Privatlivspolitik i forbindelse med rekruttering

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Femern A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Navn: Femern A/S
CVR-nummer: 28 98 65 64
Adresse: Vester Søgade 10, 1601 København V
Kontakt: Persondata@femern.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi behandler følgende oplysninger om dig i forbindelse med rekruttering:

a) Navn, fødselsår, portrætbillede (valgfri), adresse, postnummer, by, telefonnummer (valgfri), uddannelsesmæssig baggrund (valgfri) og e-mail. Der vil derudover behandles oplysninger som fremgår af CV og ansøgning.

De indsamlede personoplysninger behandles udelukkende med henblik på ansættelse af nye medarbejdere, herunder at vurdere de indsendte oplysninger.

KILDER 

De oplysninger Femern A/S behandler i forbindelse med rekruttering vil primært modtages fra dig som ansøger. Hvor du i din ansøgning har angivet en reference, vil Femern A/S kontakte denne, hvis det findes relevant. De personoplysninger Femern A/S i denne forbindelse indsamler, behandles og opbevares i samme periode og til samme formål, som dine indsendte oplysninger

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen og behandles fortroligt. Herefter slettes de automatisk medmindre du aktivt vælger at forny din ansøgning/CV med yderligere 6 måneder. Du informeres herom pr. e-mail ved udgangen af perioden

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail til persondata@femern.dk.