Femern
Search

Ejerforhold & organisationsdiagram

I april 2009 blev Femern A/S udpeget af transportministeren til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Det skete på baggrund af ”Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg”, som blev godkendt med et stort flertal i det danske Folketing.

Den 28. april 2015 vedtog Folketinget forslaget til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark.

Anlægsloven indeholder den endelige VVM-godkendelse af projektet i Danmark. 

Forslag til anlægslov som vedtaget kan findes på Folketingets hjemmeside her.

Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. Sund & Bælt Holding A/S er også ansvarlig for den faste forbindelse over Storebælt.

Femern A/S har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg (på Fehmarn) og Rødbyhavn. Selskabet har pr. 31. december 2020 129 ansatte.