Femern
Search

Whistleblower-ordning

I Femern A/S prioriterer vi åbenhed og troværdighed højt. Derfor har vi etableret en Whistleblower-ordning.

Ordningen giver medarbejdere og andre med relation til Femern A/S en kanal til frit at kunne ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler. Den sikrer fuld anonymitet til dem, der ønsker at indberette en eventuel mistanke.

Whistleblower-ordningen skaber på den måde gennemsigtighed, hvilket ligger i tråd med vores fokus på god selskabsledelse. Den gør det muligt at indberette væsentlige forhold om økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk eller brud på arbejdssikkerhed, miljøregler og forurening af miljøet samt fysisk vold og seksuelle krænkelser. På portalen nedenfor er angivet, hvilke forhold der ikke behandles under ordningen.

Indberetninger kan indgives på en ekstern portal af alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer samt eksterne parter som leverandører, rådgivere, konsulenter og andre med relation til Femern A/S.

Portalen,kan tilgås her.