Femern
Search

CSR

Femern A/S’ CSR-politik afspejler selskabets fokus på ansvarlighed, åbenhed og respekt.

UN Global Compact udgør sammen med Femern A/S’ egne værdier og principper de indsatser, der har til formål at forebygge og reducere negative samfundsmæssige-, miljømæssige- og økonomiske konsekvenser af selskabets aktiviteter.

Femern A/S har valgt at arbejde med følgende fokusområder:
  • Virksomhedsdrift og ledelse
  • Miljø, naturbeskyttelse og klima
  • Sikkerhed, sundhed og trivsel
  • Kommunikation og dialog

Femern A/S forventer, at samarbejdspartnere, entreprenører, konsulenter og leverandører vil indgå i en konstruktiv dialog og samarbejde for til stadighed at forbedre medarbejdernes vilkår, bidrage til en bæredygtig proces og medvirke til at udvikle nye standarder til gavn for industrien og eftertiden.

Læs hele CSR-politikken her.

Læs selskabets Code of Conduct her.