Femern
Search

CSR

Femern A/S’ CSR-politik afspejler selskabets fokus på ansvarlighed, åbenhed og respekt.

Femern A/S har gennem Sund & Bælt Holding A/S tilsluttet sig UN Global Compact, som sammen med selskabets CSR-politik sikrer, at selskabet lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar.

Dertil kommer selskabets egne værdier og principper samt Code of Conduct. Code of Conduct er selskabets kodeks for ansvarlig leverandørstyring, som udmønter CSR-politikkens mål i specifikke krav til entreprenører og leverandører. Femern A/S´ kontraktgrundlag til entreprenører, rådgivere og leverandører definerer, hvordan disse krav og standarder skal efterleves og overholdes.

Femern A/S arbejder med følgende fokusområder:

  • Virksomhedsdrift og ledelse
  • Miljø, naturbeskyttelse og klima
  • Sikkerhed, sundhed og trivsel
  • Kommunikation og dialog

Læs mere om selskabets CSR-aktiviteter her:

Læs hele CSR-politikken her.

Læs selskabets Code of Conduct her.

Femern A/S årsrapport

Svar til Folketinget af 13. februar 2017

Svar til Folketinget af 27. september 2013

Svar til Folketinget af 5. august 2013