Femern
Search

Femern A/S søger en stud. jur. eller stud. merc. jur. til vores juridiske kompetencecenter

Er du interesseret i kontraktret og styring af kontrakter? Syntes du det lyder spændende at arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen? Hvis du også har klaret dig godt på bachelordelen af din uddannelse, så er du måske den stud. jur./stud. merc. jur. vi søger…

Femern A/S er det selskab, som skal projektere, bygge og drive et af verdens største anlægsprojekter af sin art, den faste kyst-kyst forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er et datterselskab i den statsejede Sund & Bælt koncern.  

Femern A/S består af engagerede medarbejdere med dansk, tysk eller anden international baggrund og har hovedkontor i centrum af København. Du kan læse mere om Femern A/S og om Femern Bælt-projektet på www.femern.dk.

Dine vigtigste arbejdsopgaver

Vi arbejder med pro-aktiv kontraktstyring og vi håber, at du vil være interesseret i at hjælpe os med dette, samt andet forefaldende arbejde. Du vil have berøring med mange opgaver, men vil som udgangspunkt fokusere på:

• Registrering af kontrakter i vores Contract Management system
• Opfølgning i forhold til interne stakeholdere 
• Udarbejde udkast til kontrakter og lign. 
• Juridisk litteratursøgning og udarbejdelse af udkast til notater herom

Din arbejdstid vil være ca. 15-20 timer om ugen, afhængig af dine ønsker og med respekt for din studieplan. 

Dine kvalifikationer 

Vi har gjort os lidt tanker om din profil og mener, det vil være en fordel hvis du kan se dig selv i følgende:

• Du er i gang med kandidatuddannelsen eller sidste år af din bacheloruddannelse inden for jura eller cand. merc jur. 
• Du interesserer dig for kontrakter og kontraktstyring
• Du er selvkørende og initiativrig, og du har en stærk analytisk sans 
• Du kan lide orden og systematik
• Du taler og forstår engelsk 

Du vil opleve

… en strømlinet organisation, der hele tiden er under forandring i takt med at Femern-projektet udvikler sig. Vi er godt på vej mod selve anlægsfasen, og det er naturligvis afgørende for os som statsejet selskab, at alt går rigtigt til, og at alle regler overholdes. Som kollega er det vigtigt, at du trives i et miljø, hvor der er høje krav til professionalisme og en fokuseret arbejdsindsats.  Du vil få muligheden for at arbejde i et kompetent fagligt miljø med en række af Danmarks dygtigste fagspecialister.

Interesseret?

Så bedes du sende din ansøgning, CV og karakterer inden d. 27/3 2017 til Lene Lund; llu@femern.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anne Bøgh Johansen på tlf. 33 41 44 49.