Femern
Search

Rammeaftale om rådgivning og bistand vedrørende dansk miljøret og nært tilknyttede fagområder

Ovennævnte rammeaftale er annonceret i EU-Tender Electronic Daily ved udbudsbekendtgørelse 2017/S 182-373392. Link: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373392-2017:TEXT:DA:HTML

Det samlede udbudsmateriale er gjort tilgængeligt via EU Supply (det elektroniske udbudssystem). Interesserede virksomheder kan bede om adgang til det elektroniske udbudssystem ved at tilgå internetadressen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=193224&B=KA

Tilbud skal være modtaget hos Femern A/S senest den 30. oktober 2017 kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.