Femern
Search

Rammeaftale om oversættelsesydelser

Rammeaftale om oversættelsesydelser er annonceret i EU-Tender Electronic Daily ved udbudsbekendtgørelse 2017/S 006-008585. Link: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8585-2017:TEXT:DA:HTML


Opgaven består overordnet i at levere oversættelser, omskrivninger, korrekturlæsning, kvalitetstjek af tekster og/eller oversættelser, videreudvikling af Femern A/S’ oversættelseshukommelser samt ord- og terminologiliste og i at udvikle og vedligeholde en kundeportal.

Ansøgningen om prækvalifikation skal være modtaget hos Femern A/S senest torsdag den 9. februar 2017 kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.