Femern
Search

Aftale om lederudviklingsforløb

Aftale om Lederudviklingsforløb dækker et lederudviklingsforløb, som helt overordnet består af 3 moduler, sparring med og analyser af hver enkelt af Femern A/S’ ledere og mellemledere. For en uddybende beskrivelse af ydelsen henvises til Bilag 1 - Opgavebeskrivelsen. 


Udbuddet gennemføres iht. reglerne i udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 3. 

Tilbudsfristen er tirsdag den 21. marts 2017 kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.


***