Femern
Search

Rammeaftale om landinspektørydelser

Ovennævnte rammeaftale er annonceret i EU-Tender Electronic Daily ved udbudsbekendtgørelse 2017/S 061-114271. Link: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114271-2017:TEXT:DA:HTML


Det samlede udbudsmateriale er gjort tilgængeligt via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem (det elektroniske udbudssystem). Interesserede virksomheder kan bede om adgang til det elektroniske udbudssystem ved at tilgå internetadressen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

Ansøgningen om prækvalifikation skal være modtaget hos Femern A/S senest den 25. april 2017 kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark