Femern
Search

Rammeaftale om IT-konsulentydelser

Support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ finansielle systemer.

Ovennævnte rammeaftale er annonceret i EU-Tender Electronic Daily ved udbudsbekendtgørelse 75027-2017. Link: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75027-2017:TEXT:DA:HTML

Det samlede udbudsmateriale er gjort tilgængeligt via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem (det elektroniske udbudssystem). Interesserede virksomheder kan bede om adgang til det elektroniske udbudssystem ved at tilgå internetadressen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=181216&B=KA

Ansøgningen om prækvalifikation skal være modtaget hos Femern A/S senest 28. marts 2017 kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.